HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 8 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 20/05/2015, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 155-2015/QĐ-VACPA kết nạp 8 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

 

 

 

 

 

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ KTV

Tên đơn vị công tác

Nam

Nữ

Số

Ngày cấp

 
 

Nguyễn Trung Dũng

1979

 

1380/KTV

06/07/2009

Công ty Kiểm toán AFA

 

Trần Dương Nghĩa

1981

 

1309/KTV

30/09/2008

Công ty Kiểm toán AFA

 

Phạm Quang Trung

1979

 

1334/KTV

30/09/2008

Công ty Kiểm toán AFA

 

Phạm Minh Tuấn

1984

 

3010/KTV

15/04/2014

Công ty Kiểm toán UHY ACA

 

Nguyễn Quang Hưng

1985

 

2279/KTV

30/12/2011

Công ty Kiểm toán UHY ACA

 

Tạ Thị Minh Hòa

 

1987

3083/KTV

14/08/2014

Công ty Kiểm toán U&I

 

Nguyễn Văn Phong

1978

 

0765/KTV

19/11/2004

Công ty CP Thẩm định giá Indochina

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

1987

2900/KTV

15/04/2014

Công ty Kiểm toán VNAA

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2640

Đánh giá bài viết
Kết quả