HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 20 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 29/05/2015, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 180-2015/QĐ-VACPA kết nạp 20 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ KTV

Tên đơn vị công tác

Nam

Nữ

Số

Ngày cấp

 

Vũ Văn Hậu

1984

 

3182/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt

 

Nguyễn Hồng Phúc

1988

 

3138/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt

 

Nguyễn Văn Tiến

1986

 

3317/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Sao Việt

 

Đặng Đức Quyết

1985

 

3365/KTV

7/5/2015

Tổ chức phát triển Hà Lan

 

Lê Hồng Nam

1980

 

3358/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Unistars

 

Đỗ Đức Duy

1987

 

3336/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Unistars

 

Nguyễn Thị Trúc Giang

 

1986

2272/KTV

30/12/2011

Công ty Kiểm toán BDO

 

Trần Thị Như Phương

 

1985

2293/KTV

30/12/2011

Công ty Kiểm toán BDO

 

Phạm Thị Tú

 

1983

2581/KTV

23/04/2013

Công ty Kiểm toán BDO

 

Nguyễn Đức Duy

1984

 

N.3474/KTV

7/5/2015

Làm việc tự do

 

Trần Thị Thanh Thủy

 

1988

3160/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Crowe Horwath VN

 

Lê Thị Nga

 

1989

3308/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Crowe Horwath VN

 

Trần Thị Gia Ngọc

 

1988

3133/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Crowe Horwath VN

 

Phan Thị Thanh Thủy

 

1988

3161/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Crowe Horwath VN

 

Nguyễn Kiêm Tùng

1986

 

N.3494/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Crowe Horwath VN

 

Phạm Thu Lan

 

1988

3299/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán AVINA - IAFC

 

Lê Thị Hương Giang

 

1987

3285/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Việt Anh

 

Trần Thị Tố Dung

 

1977

N.3473/KTV

7/5/2015

Hội Kiểm toán viên hành nghề VN

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

1985

2486/KTV

23/4/2013

Hội Kiểm toán viên hành nghề VN

 

Hoàng Thị Nga

 

1985

2291/KTV

30/12/2011

Hội Kiểm toán viên hành nghề VN

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3369

Đánh giá bài viết
Kết quả