Dự án Luật Kế toán sửa đổi: bổ sung 4 hành vi cấm khi hành nghề dịch vụ kế toán

Dự án Luật Kế toán sửa đổi:

Bổ sung 4 hành vi cấm khi hành nghề dịch vụ kế toán

 

Ngày 27/5/2015, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu dự án Luật sủa đổi, bổ sung một số điu Luật Kế toán đang trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, khóa XIII lần này.

Trung Kiên

Phản ánh đúng thực trạng tài chính

Giới thiệu những điểm mới trong dự án Luật Kế toán sửa đổi, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính - TS Đặng Thái Hùng nhấn manh, lần đầu tiên trong Luật Kế toán sẽ đề cập tới khái niệm “báo cáo tài chính nhà nước”. Sự bổ sung này là cần thiết, bởi Luật Kế toán hiện hành mói chỉ đ cập tới kế toán trong từng đơn vị riêng lẻ như Kho bạc Nhà nước, các đơn vị thuế hay các cơ quan hành chính sự nghiệp,... mà chưa có bức tranh toàn cảnh về tài chính công. Chính vì vậy, dự thảo luật sửa đổi đưa ra quy định, một bản báo cáo tài chính nhà nước sẽ thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu về quản lý tài chính công, bao gồm các chỉ tiêu như: thu chi NSNN, các quỹ tài chính nhà nước, nợ công, khoản vốn nhà nước đầu tư tại DN, các tài sản công và nguồn vốn, tài sản khác của Nhà nước. Báo cáo tài chính nhà nước bao gồm 4 loại: báo cáo tình hình tài chính nhà nước; báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước. Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm lập báo cáo của đơn vị mình và cung cấp thông tin cần thiết phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương. Ông Hùng cho biết, việc lập báo cáo tài chính tổng hợp của cả nước được nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Singapore đang áp dụng, thông qua đó Chính phủ, các bộ ngành s có thông tin đầy đủ, chính xác hơn về tình hình tài chính nhà nước và có những quyết sách chuẩn xác.

Bên canh đó, một trong những yếu điểm của Luật Kế toán hiện hành là quy đinh hạch toán theo giá gốc, dẫn đến không phản ánh được tình hình biến động tài sản và nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kế toán quốc tế và thông lệ phổ biến trên thế giới, việc hạch toán được thực hiện theo giá trị hợp lý (giá thị trường tại thi điểm đánh giá). Chính vì vậy, trong Điều 7 của dự thảo Luật Kế toán sửa đổi đã cho phép một số tài sản hoặc khoản nợ được điều chỉnh xác định lại theo giá trị hp lý tại thời điểm báo cáo. Việc bổ sung quy đinh như trên sẽ giúp thông tin trung thực về thực trạng tài chính của đơn vị phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế và sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Quy định chặt chẽ hơn với dịch vụ kế toán

Để nâng cao ý thức tuân thủ của các đối tượng liên quan, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc xử phạt các vi phạm, dự thảo Luật Kế toán sửa đổi đã bổ sung một loạt hành vi bị cấm, đó là: cấm cho thuê, cho mượn, đi thuê, đi mượn chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán dưi mọi hình thức; cấm lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên; cấm hành nghề dịch vụ kế toán mà không đăng ký theo quy định của pháp luật; cấm sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của DN khi chưa được Bộ Tài chính cấp phép.

Về hành nghề dịch vụ kế toán của cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán đã được quy đinh tại Điều 55 Luật Kế toán hiện hành. Tuy nhiên, các điều kiện để cá nhân và tổ chức được cung cấp dịch vụ kế toán, đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chưa được quy định cụ thể. Vì vậy, dự thảo Luật đã bổ sung quy đnh, DN phải có ít nhất 3 kế toán viên hành nghề, trong đó giám đốc DN phải là kế toán viên hành nghề. DN được hoạt động dưi hình thức công ty hợp danh, công ty tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (tương tự như đối với DN kiểm toán độc lập). Riêng đối vói loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên có thêm quy đnh, phn vốn góp của những người là kế toán viên hành nghề kế toán làm việc trong DN phải chiếm trên 50% vốn điều lệ, phn vốn góp của thành viên là tổ chức không quá 35% vốn điều lệ của DN.

Theo TS Đặng Thái Hùng, các quy định mi chặt chẽ hơn sẽ giúp nâng cao điều kiện hoạt động của DN dịch vụ kế toán, hướng đến mục tiêu làm cho quy mô DN đủ lớn, có điều kiện đầu tư công nghệ, kỹ thuật dịch vụ, năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ cung cấp và giảm rủi ro nghề nghiệp.

Theo chương trình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kế toán sẽ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2015. Để bảo đảm thời gian tổ chức hướng dẫn thi hành luật, thời điểm luật có hiệu lực thi hành dự tính từ ngày 1/7/2016. Riêng việc lập báo cáo tài chính nhà nước, các điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với DN dịch vụ kế toán sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2018 để các DN cố thời gian chuẩn bị chu đáo./.

 (Theo Thuế Nhà nước)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2457

Đánh giá bài viết
Kết quả