KHẢO SÁT Ý KIẾN HỘI VIÊN


Trước hết, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi đến các Hội viên tổ chức và Hội viên cá nhân lời chào trân trọng và xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Hội viên đã đóng góp vào các hoạt động chung của VACPA

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành VACPA tại phiên họp ngày 24/7/2015, để nâng cao hoạt động của VACPA với phương châm “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và VACPA; Hoạt động vì lợi ích Hội viên VACPA”, VACPA đã soạn thảo và dự kiến ban hành lại Quy chế Hội viên (Có hiệu lực từ năm 2016), trong đó có nhiều quy định cụ thể liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của Hội viên cũng như các quy trình thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho Hội viên của VACPA.

VACPA xin gửi tới toàn thể các Hội viên tổ chức, Hội viên cá nhân VACPA dự thảo Quy chế Hội viên VACPA trong file gửi kèm để xin ý kiến về dự thảo. VACPA rất mong các Anh/Chị Hội viên dành thời gian nghiên cứu cho ý kiến vào Phiếu khảo sát (đặc biệt là các nội dung liên quan đến Hội viên tại Chương II “Quy định về Hội viên của VACPA”) và gửi về VACPA trước ngày 30/11/2015 tại link dưới đây, hoặc tải file kèm theo và gửi về theo các địa chỉ như sau:

-  Các Hội viên tổ chức, Hội viên cá nhân đăng ký hành nghề tại miền Bắc và miền Trung gửi cho chị Trần Phương Trang, email tranphuongtrang@vacpa.org.vn hoặc chị Ngô Thúy Hằng, email ngothuyhang@vacpa.org.vn – Bộ phận Hội viên.

-  Các Hội viên tổ chức, Hội viên cá nhân đăng ký hành nghề tại miền Nam (từ Khánh Hòa trở vào) gửi cho Anh Bùi Đức Phương, email buiducphuong@vacpa.org.vn – Bộ phận Hội viên.

 

Link: Phiếu khảo sát ý kiến Hội viên tại đây!

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2069

Đánh giá bài viết
Kết quả