VACPA CHÚC MỪNG 33 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI TRONG THÁNG 6.2015

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 193-2015/QĐ-VACPA ngày 10/06/2015 kết nạp 14 Hội viên và Quyết định số 209-2015/QĐ-VACPA ngày 22/06/2015 kết nạp 19 Hội viên mới ra nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN

(Kèm theo Quyết định số 193-2015/QĐ-VACPA ngày 10/6/2015)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ KTV

Tên đơn vị công tác

Nam

Nữ

Số

Ngày cấp

1

Ngô Bá Thiêm

1985

 

3422/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán và Định giá Việt Nam

2

Đỗ Chí Nguyện

1984

 

3411/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán và Định giá Việt Nam

3

Hồ Thị Vân

 

1985

3432/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán và Định giá Việt Nam

4

Lê Quốc Anh

1985

 

3384/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán IFC

5

Nguyễn Thành Việt

1986

 

3270/KTV

07/5/2015

Công ty TNHH Việt và Co

6

Lương Quý Hiền

 

1988

3121/KTV

07/5/2015

Công ty TNHH Việt và Co

7

Trương Phúc Khải

1978

 

2790/KTV

15/4/2014

Công ty kiểm toán U&I

8

Vũ Đức Duy

1986

 

3335/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán Thăng Long-T.D.K

9

Hoàng Văn Phúc

1981

 

3362/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán VFA

10

Hoàng Trà Mi

 

1986

3355/KTV

07/5/2015

Công ty Mazars VN

11

Nguyễn Thế Chung

1985

 

3334/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán DTL

12

Vũ Thị Phương Thảo

 

1987

3376/KTV

07/5/2015

Công ty CP Bigphone VN

13

Võ Đoàn Thiên Tú

 

1986

3202/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán Sao Việt

14

Nguyễn Thị Thùy Hương

 

1988

3122/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán AASCS

 

 

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN

(Kèm theo Quyết định số 209-2015/QĐ-VACPA ngày 22/6/2015)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ KTV

Tên đơn vị công tác

Nam

Nữ

Số

Ngày cấp

1

Trịnh Yến Oanh

 

1984

2658/KTV

23/4/2013

Công ty TMF Việt Nam

2

Võ Đức Tưởng

1985

 

2872/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán Rồng Việt

3

Ngô Thanh Việt

1985

 

2868/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán Tư vấn Sáng Lập Á Châu

4

Trần Thành Cường

1979

 

3170/KTV

07/5/2015

Công ty Kiểm toán Tư vấn Sáng Lập Á Châu

5

Bành Lê Vân Anh

 

1984

2773/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán Tư vấn Sáng Lập Á Châu

6

Huỳnh Phước Hậu

1985

 

3227/KTV

07/5/2015

Công ty Kiểm toán Phương Nam

7

Đinh Nguyễn Thùy Trang

 

1988

3164/KTV

07/5/2015

Công ty Kiểm toán Phương Nam

8

Đặng Thị Minh Hạnh

 

1987

3290/KTV

07/5/2015

Công ty Kiểm toán VACO

9

Trần Tuấn Anh

1988

 

3272/KTV

07/5/2015

Công ty Kiểm toán VACO

10

Doãn Thị Thùy Dung

 

1988

3280/KTV

07/5/2015

Công ty Kiểm toán VACO

11

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 

1973

1515/KTV

06/7/2009

Công ty Mazars Việt Nam

12

Ngô Thị Thanh Nga

 

1985

3239/KTV

07/5/2015

Công ty Mazars Việt Nam

13

Nguyễn Thúy Hải

 

1962

2097/KTV

30/12/2011

Công ty Mazars Việt Nam

14

Nguyễn Thảo Thanh Vân

 

1986

3268/KTV

07/5/2015

Công ty Mazars Việt Nam

15

Lê Quang Hải

1979

 

0903/KTV

11/11/2005

Công ty Kiểm toán SCS Global

16

Lâm Trần Ai

 

1983

3113/KTV

07/5/2015

Công ty Bạc Đạn STT Việt Nam

17

Vũ Thị Hải

 

1986

3396/KTV

07/5/2015

Công ty Kiểm toán Việt Anh

18

Vũ Đình Thiêm

1987

 

2764/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam

19

Nguyễn Thị Trinh

 

1986

3262/KTV

07/5/2015

VP đại diện Fresenius Kabi Asia Pacific tại TP.HCM

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2197

Đánh giá bài viết
Kết quả