VACPA CHÚC MỪNG 62 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI TRONG THÁNG 7.2015

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 229-2015/QĐ-VACPA ngày 06/07/2015 kết nạp 36 Hội viên và Quyết định số 245-2015/QĐ-VACPA ngày 10/07/2015 kết nạp 26 Hội viên mới ra nhập Hội và trở thành Hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

DANH SÁCH HỘI VIÊN

(Kèm theo Quyết định số 229-2015/QĐ-VACPA ngày 06/7/2015)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ KTV

Tên đơn vị công tác

Nam

Nữ

Số

Ngày cấp

1

Hoàng Lan Hương

 

1970

2207/KTV

30/12/2011

Công ty Kiểm toán A&C

2

Huỳnh Ngọc Diễm

 

1986

2780/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán A&C

3

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

1987

2757/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán A&C

4

Đỗ Thị An Bình

 

1986

2776/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán A&C

5

Mai Xuân Phương

 

1986

2806/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán A&C

6

Vũ Minh Khôi

1987

 

2897/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán A&C

7

Tạ Thị Thu Vân

 

1987

2913/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán A&C

8

Lê Trọng Toàn

1986

 

2963/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán A&C

9

Nguyễn Quốc Ngữ

1982

 

3089/KTV

14/8/2014

Công ty Kiểm toán A&C

10

Nguyễn Văn Quang

1987

 

3144/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

11

Lương Anh Kiệt

1983

 

1850/KTV

23/2/2011

Công ty Kiểm toán A&C

12

Nguyễn Hữu Nghị

1988

 

3132/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

13

Lê Đức Tân

1987

 

3148/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

14

Nguyễn Thanh Nhân

1987

 

3189/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

15

Ngô Văn Định

1988

 

3284/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

16

Nguyễn Thị Minh Hà

 

1987

2743/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán A&C

17

Trần Nhật Khuyên

 

1986

2794/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán A&C

18

Hồ Thị Kim Phi

 

1988

3136/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

19

Trần Bảo Thanh

 

1988

3154/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

20

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

1988

3156/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

21

Đỗ Thị Thảo

 

1988

3157/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

22

Nguyễn Bùi Minh Trang

 

1988

3162/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

23

Trần Huỳnh Thanh Trúc

 

1987

3165/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

24

Thạch Thị Thanh Xuân

 

1988

3167/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

25

Đoàn Thị Cẩm Ngân

 

1981

3188/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

26

Nguyễn Thị Hương Nguyên

 

1985

3240/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

27

Nguyễn Thị Như Trang

 

1986

3426/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

28

Trần Thị Cẩm Vân

 

1987

3215/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

29

Lê Thanh Vân

 

1988

3166/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

30

Nguyễn Thị Diệu Mai

 

1988

3129/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

31

Nguyễn Tống Trúc Phương

 

1986

3193/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

32

Nguyễn Thị Oanh

 

1985

3244/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán A&C

33

Nguyễn Văn Quí

1988

 

3145/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán Quốc tế CPA

34

Đỗ Hoàng Chương

1984

 

2662/KTV

23/4/2013

Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt – CN TP.HCM

35

Nguyễn Hữu Thắng

1986

 

2818/KTV

15/4/2014

Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt – CN TP.HCM

36

Nguyễn Phi Phụng

 

1986

3249/KTV

7/5/2015

Công ty Kiểm toán IFC

 

 

  DANH SÁCH HỘI VIÊN

(Kèm theo Quyết định số 245-2015/QĐ-VACPA ngày 10/7/2015)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ KTV

Tên đơn vị công tác

Nam

Nữ

Số

Ngày cấp

1

Vương Văn Minh

1985

 

N.3446/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

2

Đinh Minh Tuấn

1986

 

3203/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

3

Lê Châu Hải

1987

 

3180/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

4

Huỳnh Phát An

1987

 

3168/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

5

Nguyễn Vũ Dũng

1983

 

3173/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

6

Trần Đặng Dũng

1986

 

3222/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

7

Trương Nguyễn

1989

 

3134/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

8

Vũ Tiến Dũng

1986

 

3221/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

9

Ngô Thụy Thanh Tâm

 

1987

N.3456/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

10

Hồ Nguyên Thanh

 

1987

N.3459/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

11

Nguyễn Thùy Trang

 

1986

3213/KTV

07/5/2015

Công ty Ernst&Young VN

12

Nguyễn Ngọc Tịnh

1985

 

3200/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán DFK

13

Phạm Đức Thắng

1987

 

3208/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán DFK

14

Lê Thúy Vân

 

1986

3267/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán Nam Việt

15

Cao Trần Ngọc Quý

1986

 

3250/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán Rồng Việt

16

Nguyễn Minh Huy

1986

 

3229/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán FAC

17

Phạm Tiến Nhân

1980

 

3096/KTV

14/8/2014

Công ty kiểm toán FAC

18

Vũ Hoài Đức

1971

 

1037/KTV

11/11/2005

Công ty KT&TV APEC

19

Hoàng Thị Bích Phượng

 

1988

3314/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán AISC

20

Lê Thị Thanh Tâm

 

1984

3199/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán AISC-HCM

21

Lê Hùng Dũng

1987

 

3174/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán AISC-HCM

22

Lê Thị Thùy Dương

 

1985

3223/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán AISC - ĐN

23

Cao Văn Thành

1986

 

3420/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán Nam Việt-CN

24

Nguyễn Thị Nguyên Nhung

 

1987

3360/KTV

07/5/2015

Công ty kiểm toán Nam Việt-CN

25

Đỗ Văn Dinh

1982

 

2881/KTV

15/4/2014

Công ty kiểm toán Thủ Đô-CN

26

Nguyễn Quốc Ân

1983

 

2772/KTV

15/4/2014

Công ty kiểm toán Thủ Đô-CN

 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2106

Đánh giá bài viết
Kết quả