VTCA biên soạn và phát hành sách Thuế mới nhất năm 2015


Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin giới thiệu tới bạn đọc 3 cuốn sách mới nhất Hướng dẫn chi tiết về Thuế giá trị gia tăng, Hóa đơn chứng từ, Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ năm 2015

Cuốn 1. Hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT và Hóa đơn chứng từ áp dụng từ 01/01/2015;

Cuốn 2. Hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật thuế TNDN  áp dụng từ 2015;

Cuốn 3. Hướng dẫn chi tiết Thuế Thu nhập cá nhân áp dụng từ 2015;

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1535

Đánh giá bài viết
Kết quả