Giới thiệu sơ lược về quá trình thành lập

Chủ tịch Hội
Mười lăm năm qua, hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã có bước tiến dài. Năm 1991 chỉ có hai công ty với 15 nhân viên, đến nay cả nước đã có 95 công ty kiểm toán với trên 7000 người làm việc, trong đó 4 công ty 100% vốn nước ngoài, 9 công ty của Việt Nam là thành viên của các hãng kiểm toán quốc tế. 1234 người được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên, trên 120 kiểm toán viên đạt trình độ quốc tế. Năm 2005 đã cung cấp trên 20 loại dịch vụ nghề nghiệp cho 12.000 khách hàng với doanh thu 542 tỷ đồng. 

 Kỷ niệm 10 năm
thành lập kiểm toán
độc lập
Kiểm toán độc lập là dịch vụ chuyên nghiệp, trình độ cao của kinh tế thị trường, càng quan trọng hơn khi Nhà nước khuyến khích phát triển đa thành phần kinh tế, đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN, phát triển thị trường chứng khoán, mở cửa hội nhập quốc tế. Doanh nghiệp muốn phát triển, phát hành cổ phiếu, thu hút vốn đầu tư thì không thể không công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Chất lượng kiểm toán phụ thuộc chất lượng kiểm toán viên. Từ trước đến nay, Bộ Tài chính đều thực hiện quản lý trực tiếp, toàn diện đội ngũ kiểm toán viên. Gần đây, các tổ chức quốc tế đều yêu cầu Nhà nước chuyển giao công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán cho Hội nghề nghiệp.

Thành lập VACPA
có chú Tá phát biểu
Để tạo dựng Hội nghề nghiệp đảm trách chức năng quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, theo đề nghị của Bộ Tài chính, được phép của Bộ Nội vụ, ngày 15/4/2005, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã được thành lập tại Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2006. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới cho nghề nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Kể từ đây, những người hành nghề kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã có một tổ chức nghề nghiệp độc lập, tự quản riêng. Hội sẽ hỗ trợ, đào tạo, cập nhật chuyên môn, kiểm soát chất
lượng dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp, trao đổi vướng mắc, kinh nghiệp góp phần duy trì và phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ở Việt Nam sánh vai với bè bạn trong khu vực và quốc tế.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4708

Đánh giá bài viết
Kết quả