Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Việt Nam (VIA)

 

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

NĂM SINH

SỐ CHỨNG CHỈ KTV

NGÀY CẤP

NGÀY VÀO HỘI

1

Ô.Nguyễn Tài Dũng

1962

Đ.0133/KTV

18/5/1999

15/04/2005

2

Nguyễn Trung Khánh

1980

1128/KTV

17/01/2007

6/9/2008

3

Nguyễn Văn Thắng

1975

0857/KTV

19/11/2004

15/04/2005

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1532

Đánh giá bài viết
Kết quả