Singapore: Ban hành Khung tiêu chí chất lượng kiểm toán


Ngày 14/10, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore (ACRA) đã công bố Khung tiêu chí chất lượng kiểm toán (AQIs) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Khung AQIs được xem như một bộ công cụ giúp các Ủy ban Kiểm toán tại các Doanh nghiệp đánh giá, lựa chọn, bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các kiểm toán viên. Việc xây dựng AQIs được thực hiện với sự hỗ trợ của 4 hãng kiểm toán hàng đầu gồm: Deloitte, EY, KPMG và PwC tại Singapore. Đây là lần đầu tiên nhóm “Big Four” cùng ngồi lại thống nhất một hệ thống các chỉ số về năng lực và cam kết của kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán./.

 

File đính kèm:
AQI Singapore.pdf
Trích nguồn: Theo KTNN số 46/2015
Số lượt đọc: 4629

Đánh giá bài viết
Kết quả