Công ty TNHH PKF Việt Nam

242

Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) là doanh nghiệp được tách từ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (tiền thân là AFC Sài Gòn - một trong những công ty kiểm toán đầu tiên của Bộ Tài chính Việt Nam, được thành lập từ năm 1995) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên ngày 14 tháng 09 năm 2015, với mã số doanh nghiệp 0313440640.

PKF Việt Nam là thành thành viên chính thức của hãng kiểm toán PKF Quốc tế (một mạng lưới các công ty kiểm toán độc lập, hoạt động tại 125 quốc gia trên toàn cầu, chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Định giá và Tư vấn) tại Việt Nam.

Trở thành thành viên chính thức của một mạng lưới các công ty kiểm toán quốc tế là mục tiêu chiến lược kinh doanh của PKF Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập khu vực (AFTA), quốc tế (WTO) và tham gia TPP trong những năm tới, nhằm củng cố các khách hàng hiện nay của Công ty và đồng thời mở rộng thị phần của Công ty qua việc phục vụ các khách hàng của PKF Quốc tế chuyển giao là các công ty lớn, các tập đoàn nước ngoài và các công ty đa quốc gia. Gia nhập PKF Quốc tế cũng là cơ hội để PKF Việt Nam nhận được mọi sự hỗ trợ về kỹ thuật nghiệp vụ, huấn luyện nội bộ… cũng như được cập nhập các thông tin chuyên ngành trên thế giới.

Cũng trong tháng 9/2015, PKF Việt Nam đã nhận sáp nhập Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên, thay đổi lần thứ 2 ngày 25/9/2015. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT là doanh nghiệp kiểm toán được thành lập từ ngày 04 tháng 06 năm 2007 với mã số doanh nghiệp là 0102283607 và được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán kể từ năm 2009 đến thời điểm sáp nhập.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4695

Đánh giá bài viết
Kết quả