Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu (VAC)

Số hiệu công ty: 127

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VŨNG TÀU - VAC

VUNG TAU AUDITING COMPANY LIMITED

 

VAC cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn có chất lượng cao nhất. Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi những kiểm toán viên chuyên nghiệp, với phương châm: Độc lập - Trung thực - Khách quan và Bảo mật. Chúng tôi hướng tới mục tiêu của mình bằng sự hỗ trợ thành công cho khách hàng và tạo điều kiện để nhân viên phát triển vượt bậc.

 

 

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

DỊCH VỤ TƯ VẤN

DỊCH VỤ KHÁC

§   Kiểm toán báo cáo tài chính;

§   Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm);

§   Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

§   Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế;

§   Kiểm toán hoạt động;

§   Kiểm toán tuân thủ;

§   Kiểm toán nội bộ;

§   Kiểm toán thông tin tài chính;

§   Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.

 

 

§   Tư vấn tài chính;

§   Tư vấn thuế;

§   Tư vấn nguồn nhân lực;

§   Tư vấn quản lý;

§   Tư vấn sáp nhập & chuyển nhượng doanh nghiệp

§   Đánh giá sơ bộ tình hình tài chính.

 

 

§   Dịch vụ kế toán;

§   Dịch vụ định giá tài sản;

§   Dịch vụ quyết toán thuế;

§   Dịch vụ tư vấn, phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin;

§   Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

§   Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính;

§   Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VŨNG TÀU

Địa chỉ: 22H3 Đường Tôn Thất Tùng, TT Thương Mại, P 7, Tp. Vũng Tàu, BR-VT

Tel: (064) 3533288, 3533299.

Fax: (064) 3562282

Email: kiemtoanvt@vnn.vn; lehongtuvn@gmail.com

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 8461

Đánh giá bài viết
Kết quả