VACPA cập nhật thường xuyên các chuẩn mực, hướng dẫn của IFAC về nghề nghiệp kiểm toán cho hội viên tại mục Hội viên/Thư viện điện tử


Ngày 11/11/2015, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã trở thành hội viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC). Một trong những lợi ích của việc trở thành hội viên của IFAC là VACPA sẽ được IFAC hỗ trợ, chia sẽ một số nguồn lực, trong đó có các chuẩn mực, hướng dẫn để phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Với mục tiêu nâng cao lợi ích hội viên của VACPA, giúp hội viên tiếp cận với các thông lệ quốc tế cũng như có hiểu biết sâu sắc hơn về các quy định và thực tế hành nghề, từ ngày 11/11/2015, VACPA sẽ thường xuyên cập nhật các tài liệu của IFAC có liên quan và hữu ích với hội viên tại mục “Hội viên/Thư viện điện tử” trên website: http://vacpa.org.vn. VACPA cũng mong muốn nhận được ý kiến của hội viên về các nội dung trong mục “Thư viên điện tử” này để việc cung cấp thông tin và phục vụ hội viên ngày càng hiệu quả.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1664

Đánh giá bài viết
Kết quả