Chúc mừng 10 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA


Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”. Trong thời gian vừa qua, VACPA đã nhận được sự ủng hộ của nhiều Công ty kiểm toán gia nhập là Hội viên tổ chức để góp phần phát triển, tăng sức mạnh cho VACPA và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. VACPA xin trân trọng cảm ơn và thông báo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận gia nhập VACPA như sau:

1.   Công ty TNHH Kiểm toán Cimeico (www.cimeico.vn)

2.   Công ty TNHH Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VNAAFC) (www.vnaafc.vn)

3.   Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An (www.kiemtoanvanan.com.vn)

4.   Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung (www.e-jung.com.vn)

5.   Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng (www.pdac.vn)

6.   Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương (www.oceanaudit.vn)

7.   Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam (www.royalaudit.vn)

8.   Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương (www.pacificaudit.com.vn)

9.   Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Khang Việt (www.audit-kvac.com.vn)

10. Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel (www.imma.vn)

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng đến các hội viên tổ chức nêu trên. VACPA sẽ có thông báo cụ thể thời gian và địa điểm nhận Giấy chứng nhận hội viên VACPA đến các Hội viên mới gia nhập.

Trân trọng thông báo./.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 8522

Đánh giá bài viết
Kết quả