Các quy tắc kiểm toán độc lập buộc Deloitte phải thu hẹp các hoạt động về bất động sản


Do vấn đề mâu thuẫn lợi ích, Deloitte đã xem xét các hoạt động tư vấn tài sản, bất động sản, công bố một cuộc soát xét mang tính chiến lược và bán một số các bộ phận tư vấn cho thuê và đội ngũ quản lý tài sản và bất động sản. Bộ phận tư vấn bất động sản của Deloitte đã trở thành lớn nhất ở Anh sau khi công ty mua lại bộ phận dịch vụ tư vấn bất động sản Drivers Jonas vào tháng 01 năm 2010 và sáp nhập vào dịch vụ tư vấn đầu tư, cho thuê và quản lý tài sản của mình.

Đội ngũ quản lý tài sản của công ty - bao gồm khoảng 49 chuyên gia trong lĩnh vực này - phải chịu áp lực do các vấn đề pháp lý liên quan đến đơn vị kiểm toán của mình, công ty thậm chí còn từ chối các cơ hội kinh doanh tiềm năng của các nhóm tư vấn bất động sản để duy trì sự độc lập của mình đối với khách hàng kiểm toán.

Vấn đề này cũng phát sinh liên quan đến phí của dịch vụ phi kiểm toán, liên quan đến dịch vụ kiểm toán, khi các ủy ban kiểm toán tăng cường giám sát chặt chẽ hơn với các mức phí của khách hàng cho công việc phi kiểm toán và công việc tư vấn.

Trong việc nỗ lực để duy trì sự độc lập và ngăn ngừa xung đột lợi ích, công ty đã đưa ra quyết định khó khăn là cắt giảm hoạt động tư vấn, dẫn đến bộ phận tư vấn bất động sản phải chịu thiệt hại, các chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp chuyển đến các công ty khác.

Deloitte xác nhận rằng Stephen Peers và West End & City, cũng như Tony Guthrie và đội ngũ tư vấn cho thuê và Mike McChesney và đội Dilapidations sẽ chuyển đến Gerald Eve.

Jamie Olley và đội ngũ City Investment sẽ chuyển giao cho Savills và đội ngũ quản lý tài sản và cổ phiếu Julian (APM) sẽ chuyển giao cho Knight Frank.

Ngày dự kiến ​​kết thúc chuyển giao là ngày 31 tháng 5 năm 2016.

 

Trích nguồn: CCH Daily (Anh)
Số lượt đọc: 10940

Đánh giá bài viết
Kết quả