CPA Canada hỗ trợ chiến dịch chống tội trốn thuế và tránh thuế


TORONTO, ngày 11 tháng 4 năm 2016 – Hội Kế toán viên công chứng Canada (CPA Canada) hỗ trợ chính quyền liên bang trong chiến dịch truy quét chống lại việc trốn thuế và tránh thuế. "Những hành động công bố hiện nay cho thấy Cơ quan thuế Canada (CRA) sẽ tăng cường sự tuân thủ thuế, đảm bảo tính công bằng và bảo vệ tốt hơn cơ sở tính thuế của quốc gia như thế nào", ông Gabe Hayos, Phó Chủ tịch, thuế, CPA Canada nói. "Trốn thuế là một hành động bất hợp pháp gây hại cho nền kinh tế, cướp mất đi nguồn thu cần thiết của chính phủ dành cho các chương trình quan trọng, và không công bằng đối với những người tuân thủ luật pháp."

CPA Canada  thông báo khẳng định rằng kế hoạch ngân sách năm 2016 cấp trên 444 triệu USD để nâng cao khả năng phát hiện, kiểm toán và truy tố tội trốn thuế của Cơ quan thuế Canada (CRA)- cả trong và ngoài nước. Chính phủ cũng đã thông báo một số bước cụ thể để giải quyết trốn thuế bao gồm:

  • Ủng hộ hợp tác quốc tế chống trốn thuế;
  • Thành lập một ủy ban tư vấn độc lập về hành vi trốn thuế ở nước ngoài và kế hoạch truy thu thuế.

CPA Canada từ lâu đã được ghi nhận việc chống trốn thuế và hỗ trợ các biện pháp để bảo vệ các cơ sở tính thuế Canada.

Thông báo của chính phủ xuất phát tại thời điểm khi các vấn đề trốn thuế thu hút sự chú ý đáng kể trên toàn cầu một phần vì dữ liệu "Hồ sơ Panama" bị lộ.

"Đây là một vấn đề toàn cầu" ông Hayos nói. "Sự cần thiết phải hợp tác giữa các chính phủ và các chuyên gia thuế, đặc biệt là ở cấp quốc tế liên quan đến vấn đề pháp lý phức tạp."

CPA Canada đã làm việc với các tổ chức hàng đầu về kế toán trên toàn cầu, tìm ra những cách tốt nhất để chống trốn thuế và đảm bảo sự công bằng. Ngoài ra, CPA Canada cũng đệ trình lên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) liên quan đến vấn đề chuyển giá.

Trích nguồn: CPA Canada
Số lượt đọc: 12433

Đánh giá bài viết
Kết quả