VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ, HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN “GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH VACPA”


Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng góp trong hoạt động và phát triển Hội giai đoạn 2011- 2016, VACPA đã trình Chủ tịch VACPA khen thưởng cho Hội viên VACPA.

VACPA xin nhiệt liệt chúc mừng các 04 Hội viên tập thể và 46  Hội viên cá nhân và các cán bộ, nhân viên VACPA được nhận “ Giấy khen của Chủ tịch VACPA” vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội giai đoạn 2011-2016 (Quyết định số 173-/2016/QĐ-VACPA ngày 17/06/2016).

 

HỘI VIÊN TẬP THỂ

1

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

2

Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam

3

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam ( AASCS)

4

Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TĐK

 

HỘI VIÊN CÁ NHÂN

1

Ông Phan Văn Dũng

Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán Phan Dũng

2

Ông Nguyễn Hoàng Nam

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH PwC Việt Nam

3

Bà Lâm Thị Ngọc Hảo

Phó Tổng Giám đốc  công ty TNHH KPMG

4

Ông Phạm Tiến Hùng

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH BDO

5

Ông Nguyễn Thương

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán  An Việt

6

Ông Nguyễn Hoàng Hà

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

7

Ông Nguyễn Thành Lâm

Giám đốc chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán DTL Hà Nội

8

Ông Phạm Duy Hưng

Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS

9

Ông Nguyễn Song Toàn

Giám đốc Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam

10

Bà Nguyễn Thanh Hương

Phó phòng Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

11

Bà Đinh Thị Hương Giang

Trưởng phòng Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

12

Ông Phan Lê Thành Long

Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

13

Ông Phan Thanh Nam

Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

 

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (04 người)

14

Ông Huỳnh Trúc Lâm

Phó Tổng Giám đốc

15

Ông Trần Bá Quảng

Phó Tổng Giám đốc

16

Ông Trần Văn Hiệp

Trưởng phòng

17

Ông Đào Vũ Thiên Long

Trưởng phòng

 

Công ty TNHH Kiểm toán VACO (04 người)

18

Ông Nguyễn Đức Tiến

Phó Tổng Giám đốc

19

Ông Chử Mạnh Hoan

Trưởng phòng kiểm toán

20

Ông Trần Tuấn Anh

Trưởng phòng kiểm toán

21

Ông Nguyễn Mạnh Thắng

Phó phòng kiểm toán

 

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX  (02 người)

22

Ông Nguyễn Thường

Phó Tổng Giám đốc

23

Bà Trần Thị Thanh Tiếng

Phó Tổng Giám đốc

 

Công ty TNHH Nexia STT (01 người)

24

Bà Vũ Thị Thanh Tâm

Phó Tổng Giám đốc

 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (10 người)

25

Ông Nguyễn Hoàng Đức

Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ CN HN

26

Ông Nguyễn Văn Kiên

Phó Tổng Giám đốc   kiêm GĐ CN Nha Trang

27

Ông Lê Hữu Phúc

Phó Tổng Giám đốc

28

Ông Nguyễn Ngọc Thành

Phó Tổng Giám đốc

29

Ông Nguyễn Minh Trí

Phó Tổng Giám đốc

30

Ông Phạm Quang Huy

Phó Giám đốc CN HN

31

Bà Nguyễn Thị Tư

Phó Giám đốc CN HN

32

Ông Hồ Văn Tùng

Giám đốc Kiểm toán BCTC

33

Ông Phạm Hoa Đăng

Chủ nhiệm kiểm toán

34

Bà Trần Thị Thùy Quyên

Chủ nhiệm kiểm toán

 

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (07 người)

35

Ông Trần Huy Công

Giám đốc kiểm toán

36

Ông Đỗ Hồng Dương

Phó phòng kiểm toán

37

Ông Vũ Mạnh Hùng

Phó phòng kiểm toán

38

Ông Nguyễn Minh Hiền

Phó phòng kiểm toán

39

Ông Phan Vũ Hoàng

Phó Tổng Giám đốc phụ trách tư vấn thuế

40

Ông Phạm Văn Tân

Giám đốc kiểm toán

41

Ông Bùi Văn Trịnh

Trưởng phòng  kiểm toán

 

Cán bộ, nhân viên văn phòng VACPA (05 người)

42

Ông Nguyễn Mạnh Quế

Phụ trách kế toán  VACPA

43

Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc

Nhân viên văn phòng VACPA

44

Bà Trần Phương Trang

Nhân viên văn phòng VACPA

45

Bà Ngô Thúy Hằng

Nhân viên văn phòng VACPA

46

Ông Nguyễn Đỗ Minh Tân

Nhân viên văn phòng VACPA

 

Với các thành tích của Hội viên VACPA đã được ghi nhận và tôn vinh, một lần nữa, VACPA xin được chúc mừng và chúc cho các Hội viên VACPA sẽ luôn duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì sự nghiệp phát triển của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam và công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 8017

Đánh giá bài viết
Kết quả