VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ, HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN “BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH”


Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng góp trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập giai đoạn 2011- 2016,  VACPA đã trình Bộ Tài chính đề nghị các cấp khen thưởng cho Hội viên VACPA.

VACPA xin nhiệt liệt chúc mừng 05 Hội viên tập thể và 46 Hội viên cá nhân đã được nhận “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính” vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp Kiểm toán độc lập Việt Nam giai đoạn 2011-2016 (Quyết định số 1203/QĐ-BTC ngày 27/5/2016).

 

HỘI VIÊN TỔ CHỨC

1

Công ty TNHH Nexia STT

2

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

3

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

4

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

5

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

 

HỘI VIÊN CÁ NHÂN

1

Ông Phạm Văn Thinh

Tổng Giám đốc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2

Ông Vũ Đức Nguyên

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

3

Bà Trần Thị Thúy Ngọc

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

4

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc kiểm toán công ty TNHH Deloitte Việt Nam

5

Bà Phạm Thị Thanh Giang

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

6

Bà Đỗ Thị Ngọc Dung

Trưởng phòng Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

7

Bà Trần Thu Loan

Phó phòng Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

8

Ông Lê Vũ Trường

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

9

Ông Trần Phú Sơn

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

10

Ông Phạm Văn Vinh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

11

Bà Lương Thị Ánh Tuyết

Giám đốc kiểm toán Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

12

Bà Tống Thu Hương

Trưởng phòng cao cấp Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

13

Ông Trần Khắc Thể

Giám đốc kiểm toán Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

14

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG

15

Bà Lê Thái Hường

Trưởng phòng cao cấp Công ty TNHH KPMG

16

Bà Khúc Thị Minh Tân

Giám đốc kiểm toán Công ty TNHH KPMG

17

Ông Lý Quốc Trung

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

18

Ông Nguyễn Chí Dũng

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

19

Ông Phan Xuân Vạn

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

20

Bà Đặng Thị Mỹ Vân

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

21

Ông Nguyễn Ngọc Tỉnh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

22

Ông Lê Khánh Lâm

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

23

Ông Trần Quốc Tuấn

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

24

Bà Hoàng Thiên Nga

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

25

Ông Tạ Văn Việt

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

26

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

27

Ông Nguyễn Tuấn Nam

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

28

Ông Lê Thế Việt

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

29

Ông Nguyễn Hồng Hà

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

30

Ông Nguyễn Thanh Sang

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

31

Ông Nguyễn Thanh Hồng

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

32

Ông Điền Văn Châu

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán FAC

33

Bà Nguyễn Thị Lan

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

34

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Giám đốc kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán VACO

35

Bà Bùi Huy Ánh Nguyệt

Trưởng phòng cao cấp, Công ty TNHH Nexia STT

36

Bà Nguyễn Việt Nga

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nexia STT

37

Bà Thái Thị Vân Anh

Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH KTC SCS

38

Ông Đỗ Khắc Thanh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam

39

Ông Nguyễn Văn Sĩ

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX

40

Ông Nguyễn Minh Hải

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

41

Ông Nguyễn Quỳnh Nam

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam

42

Ông Nguyễn Phú Hà

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

43

Ông Bùi Đức Phương

Kế toán viên - Văn phòng VACPA Tp. Hồ Chí Minh

44

Bà Nguyễn Diệu Linh

Nhân viên- Văn phòng VACPA Hà Nội

45

Bà Hoàng Thị Nga

Cán bộ chuyên môn VACPA

46

Ông Đinh Sinh Huấn

Nhân viên- Văn phòng VACPA Hà Nội

 

Với các thành tích của Hội viên VACPA đã được ghi nhận và tôn vinh, một lần nữa, VACPA xin được chúc mừng và chúc cho các Hội viên VACPA sẽ luôn duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì sự nghiệp phát triển của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam và công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Các cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen
Các cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 7999

Đánh giá bài viết
Kết quả