VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ, HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN “BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ”


Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng góp trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập giai đoạn 2011- 2016,  VACPA đã trình Bộ Tài chính đề nghị các cấp khen thưởng cho Hội viên VACPA.

     VACPA xin nhiệt liệt chúc mừng 04 Hội viên tập thể và 07 Hội viên cá nhân được nhận “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” vì đã có thành tích đóng góp cho hoạt động xây dựng và phát triển nghề nghiệp Kiểm toán độc lập Việt Nam giai đoạn 2011-2016 (Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 23/6/2016), cụ thể là:

 

 

HỘI VIÊN TỔ CHỨC

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC

2

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A&C

4

Công ty  trách nhiệm hữu hạn Grant Thornton (Việt Nam)

 

HỘI VIÊN CÁ NHÂN

1

Bà Hà Thị Thu Thanh

Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam

2

Ông Ngô Đức Đoàn

Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC

3

Ông Võ Hùng Tiến

Tổng Giám đốc Công ty  trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A&C

4

Ông Nguyễn Chí Trung

Tổng Giám đốc Công ty  trách nhiệm hữu hạn Grant Thornton Việt Nam

5

Ông Bùi Văn Ngọc

Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán VACO

6

Ông Nguyễn Thành Trung

Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn  Nexia STT

7

Ông Trần Khánh Lâm

Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Với các thành tích của Hội viên VACPA đã được ghi nhận và tôn vinh, một lần nữa, VACPA xin được chúc mừng và chúc cho các Hội viên VACPA sẽ luôn duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì sự nghiệp phát triển của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam và công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4641

Đánh giá bài viết
Kết quả