VACPA xin được cập nhật tới hội viên của VACPA một số nội dung trong cuộc họp Hội đồng thành viên gần đây nhất của IFAC.


Tại cuộc họp, ông Fayez Choudhury đã cập nhật thông tin về môi trường kế toán chuyên nghiệp toàn cầu. Ông trao đổi về triển vọng của nền kinh tế, các rủi ro chính nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt, cùng với toàn cảnh về ngành nghề kế toán thông qua việc áp dụng mô hình khung tám cơ hội được đưa ra thảo luận tại diễn đàn CE, cụ thể: luật định đúng đắn, thuế, chống gian lận và tham nhũng, một khu vực dịch vụ công hiệu quả, các nội dung ngoài báo cáo tài chính, nhân tài, hỗ trợ SMPs & PAIBs, và công nghệ.

Tham gia trình bày trước Hội đồng thành viên còn có ông Dan Konigsburg, Chuyên gia cao cấp của Deloitte kiêm Chủ tịch ban Quản trị doanh nghiệp thuộc Uỷ Ban Tư vấn Kinh doanh và Công nghiệp (BIAC) về cam kết giữa OECD và BIAC và bộ nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD. Ngoài ra, ông Petr Kriz, Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Châu Âu (FEE) cũng trình bày tham luận tập trung chủ yếu vào phân tích tính phức tạp khi triển khai các quy định và hướng dẫn về kiểm toán của Liên minh châu Âu (EU). Trong phần tọa đàm, chủ tịch các Hội đồng Soạn thảo chuẩn mực độc lập gồm ông Arnold Schilder - Chủ tịch Ủy ban Quốc tế về chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo (IAASB), ông Stavros Thomadakis – Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán quốc tế (IESBA), ông Chris Austin – Chủ tịch Uỷ ban tiêu chuẩn giáo dục Kế toán quốc tế (IESB) và ông Ian Carruthers – Chủ tịch Ban soạn thảo các chuẩn mực Kế toán công quốc tế (IPSASB) đã thảo luận về các dự án hiện tại của các tổ chức này cùng với những ưu tiên chiến lược trong hai năm tới. 

Bên cạnh đó, IFAC cũng tổ chức các phiên thảo luận nhóm để tiếp nhận ý kiến từ các thành viên trong Hội đồng về những quy định đúng đắn liên quan tới công tác chuẩn bị cho Hội nghị bàn tròn lần thứ hai về luật định của IFAC, dự kiến diễn ra tại Vương quốc Anh vào ngày 20 tháng 7 tới. Các phiên thảo luận nhóm đề cập tới ba chủ đề chính: tính gắn kết và phân đoạn; văn hóa và hành vi; điều chỉnh luật định theo định hướng tương lai, không phải quá khứ. 

Một số nội dung khác của hội nghị gồm:

- Báo cáo của Chủ tịch IFAC về các hoạt động và các cuộc họp trong quý vừa qua, bao gồm việc tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về chống hối lộ của OECD; các chuyến thăm đến Argentina, Trung Quốc và Pháp để làm việc với các lãnh đạo sở tại và lãnh đạo các tổ chức thành viên của IFAC; hội thảo Diễn đàn của các công ty; và sự kiện về Quản trị doanh nghiệp tại Buenos Aires do IFAC và Nhóm công tác về chính sách GPPC đồng tổ chức.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc và lãnh đạo cấp cao của IFAC về các hoạt động chính và các sáng kiến, bao gồm việc rà soát hiệu quả công việc của IFAC và các kết quả đạt được trong năm 2016 so sánh với các Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPIs) – trong khuôn khổ đánh giá các rủi ro về chiến lược và hoạt động của IFAC, cũng như báo cáo Quý I/2016 của Giám đốc tài chính, dự thảo sơ bộ ngân sách và chi phí  năm 2017.

- Phiên họp tóm tắt, hoặc “trao đổi sâu” về Chất lượng và Tư cách Hội viên với mục đích cập nhật các công việc đang triển khai ở mảng này, bao gồm số lượng hội viên đăng ký trong năm 2016, cũng như công bố các báo cáo đánh giá tổ chức hội viên trên trang thông tin điện tử của IFAC.

- Trình bày về Chương trình với các đối tác khác của IFAC

- Trình bày về các hoạt động của IFAC liên quan đến Chính sách công và các quy định luật pháp cùng với  phiên thảo luận với Nhóm Giám sát về quản trị các ban soạn thảo chuẩn mực.

- Phê duyệt các nội dung cập nhật của Chính sách cam kết từ chính quyền của IFAC

- Phê duyệt các nội dung cập nhật Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa IFAC với Hiệp hội Kiểm toán viên nội bộ (IIA) và Hội đồng báo cáo hợp nhất quốc tế (IIRC)

Vui lòng lưu ý thêm tới Báo cáo tóm tắt phiên họp gần đây nhất của Ủy ban các kế toán viên chuyên nghiệp trong kinh doanh (PAIB), trong đó nêu rõ các thành tựu quan trọng cũng như những khuyến nghị nhằm tăng cường việc trao đổi thông tin và hợp tác giữa IFAC và các tổ chức thành viên về các vấn đề liên quan tới Kế toán chuyên nghiệp trong kinh doanh./.  

Trích nguồn: Nguồn: IFAC
Số lượt đọc: 2567

Đánh giá bài viết
Kết quả