Mô hình tổ chức hội nghề nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam và vị thế của VACPA đối với hoạt động kiểm toán độc lập


Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc; Hội tư vấn thuế Việt Nam xin gửi đến VACPA - Hội nghề nghiệp của các kiểm toán viên hành nghề độc lập lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Nhân sự kiện trọng đại này, chúng tôi xin bày tỏ cảm nhận của mình về “Mô hình tổ chức Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam và vị thế của VACPA đối với hoạt động kiểm toán độc lập”.

                    Nguyễn Thị Cúc
        Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế (VTCA)
Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế

Trong các nền kinh tế nói chung, mà đặc biệt là kinh tế thị trường (bao gồm cả nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam); các Hội nghề nghiệp có vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng và luôn đồng hành với các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, doanh nhân. Dù hoạt động nghề nghiệp của các Hội khác nhau về lĩnh vực nghiệp vụ chuyên sâu, nhưng về cơ bản Hội nghề nghiệp đều có mô hình tổ chức chung, tôn chỉ mục đích chung là: được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, tự quản, tự trang trải về tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Hội, góp phần tham gia quản lý Nhà nước trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của mình; với tôn chỉ: Tập hợp, đoàn kết các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp thuộc Hội; bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức,kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn, chất lượng dịch vụ; giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ hội viên, khách hàng ngày càng tốt hơn;góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển có hiệu quả.

Điểm khác biệt cơ bản của các Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp Việt Nam với các Hội nghề nghiệp của các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới là hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện. Trong lúc đó, ở các nước hội viên hoạt động theo nguyên tắc bắt buộc. Các kiểm toán viên, nhà tư vấn thuế, luật sư... dù có chứng chỉ hành nghề vẫn phải gia nhập Hội nghề nghiệp, trở thành hội viên của Hội, chịu sự quản lý của Hội, chịu sự kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ và tuân thủ điều lệ Hội mới được hành nghề. Quy định này có tác dụng nâng cao tính pháp lý cho hoạt động của Hội, tạo điệu kiện cho các Hội nghề nghiệp ngày càng phát triển kể cả về chất lượng cũng như số lượng.

Chúng tôi mong muốn, trong tương lai gần, các văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động của Hội nghề nghiệp mà Hội viên là người hành nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện cũng nên học tập kinh nghiệm quốc tế về quy định này để tạo điều kiện kiểm soát chất lượng hành nghề, giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng dịch vụ nói riêng, xã hội nói chung, đồng thời là tiền đề góp phần phát triển các hội nghề nghiệp phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Trong những năm gần đây, các Hội nghề nghiệp ở Việt Nam phát triển tương đối nhanh, đa dạng: các Hội xã hội- nghề nghiệp, Hội nghề nghiệp, Hiệp hội, Nghiệp đoàn. hầu như ngành nghề nào cũng đều có Hội nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên hoạt động của một số Hội nghề nghiệp còn mang tính phong trào, giao lưu ... chưa bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên cũng như chưa tham gia nhiều cho hoạt động quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực mình hoạt động. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Hội nghề nghiệp thì cần phải xây dựng, tổ chức, hoạt động theo mô hình Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là một trong những Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả được Bộ Tài chính đánh giá cao, các Hội viên, các doanh nghiệp và Hội nghề nghiệp quốc tế ghi nhận.

Theo yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường,hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam ra đời từ tháng 5 năm 1991, đã trở thành nghề nghiệp chuyên nghiệp và là một bộ phận không thể thiếu được trong hệ thống công cụ quản lý vĩ mô của nền kinh tế; đã góp phần thúc đẩy tiến trình công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, lành mạnh hóa thị trường tài chính, môi trường đầu tư. Đặc biệt tạo dựng niềm niềm tin với các nhà đầu tư nước ngoài đã, đang hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tìm kiếm cơ hội đầu từ vào Việt nam. VACPA đang hoạt động theo mô hình Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp theo xu thế của Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc tế.

Ra đời và hoạt động trong 11 năm qua, VACPA đã tạo dựng được vị thế quan trọng trong "làng kiểm toán viên” Việt Nam; đã có đóng góp đáng kể thúc đẩy sự phát triển của nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Bộ máy tổ chức của VACPA từng bước được kiện toàn theo đúng mô hình Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế đồng thời phù hợp với pháp luật Việt Nam. Hoạt động của Hội mang tính chuyên nghiệp cao: từ cập nhật các chuẩn mực nghề nghiệp (bao gồm các chuẩn mực kiểm toán, soát xét dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp) cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế trình Bộ Tài chính ban hành; tham gia với Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước kiểm tra chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán; cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho kiểm toán viên, tư vấn cho Hội viên thông qua nhiều công cụ hỗ trợ khác nhau...đến phát triển hội viên, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong và ngoài nước.đều gắn kết với yêu cầu thực tiễn của nghề nghiệp và từng bước phấn đấu tiến kịp các tổ chức nghề nghiệp quốc tế như ACCA, CPA Australia...

Để trở thành công cụ đắc lực hơn trong hệ thống công cụ quản lý vĩ mô của nền kinh tế và đạt trình độ tương tự các Hội nghề nghiệp quốc tế; Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp phải có nguồn nhân lực chất lượng cao và có khả năng tài chính đủ mạnh để triển khái các hoạt động hỗ trợ Hội viên: xây dựng quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực chất lượng dịch vụ, đào tạo chuyển giao, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kết nối nghề nghiệp. Đó chính là bài toán khó với các Hội nghề nghiệp nói chung (trong đó có Hội Tư vấn thuế Việt Nam) và VACPA nói riêng.

Bên cạnh đó, Hội nghề nghiệp chưa được các cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm, coi trọng đúng mức; hội viên của Hội chỉ hoạt động theo tự nguyện: thích thì vào, không thích tự ra nên mặc dù VACPA đã làm tốt công tác phát triển Hội viên nhưng tính tuân thủ vẫn chưa cao.

Hiện nay, hoạt động của các Hội đang điều chỉnh bởi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Hy vọng Luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội sớm được ban hành để VACPA, VTCA cũng như các Hội nghề nghiệp của chúng ta có hành lang pháp lý cao hơn, tạo tiền đề cho Hội nghề nghiệp phát triển tốt hơn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong quá trình hội nhập./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1813

Đánh giá bài viết
Kết quả