Kiểm toán độc lập ngày càng trở lên quan trọng trong nền kinh tế thị trường Việt Nam


Kiểm toán độc lập thực sự là quan trọng nên đã phát triển lớn mạnh trong 25 năm qua

Năm 1990, một nhà đầu tư nước ngoài từ Hồng Kông trong khi làm việc với Tôi - khi đó là Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Bộ Tài chính, đã nói: "Nếu Việt Nam không có kiểm toán độc lập thì Chúng tôi không thể đầu tư vào Việt Nam..."

                    Bùi Văn Mai
Nguyên TGĐ Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)
Nguyên Vụ trưởng Vụ CĐKT& KiT - Bộ Tài chính
            Nguyên Chủ tịch VACPA

Hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của KTĐL, Tôi đã quyết định nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) - công ty Kiểm toán đầu tiên của Việt Nam được thành lập vào ngày 13/5/1991.

Đến nay sau 25 năm hoạt động, KTĐL Việt Nam đã thực sự phát triển, lớn mạnh tương đồng với các nước trong khu vực và được quốc tế thừa nhận. Từ con số 0 tròn trĩnh, đến nay cả nước đã có 142 công ty kiểm toán, với trên 9.705 người làm việc, cung cấp 30 loại dịch vụ cho 42.000 khách hàng, doanh thu đạt 5.139 tỷ đồng (doanh thu bình quân 435 triệu đồng/đầu người /năm). Bộ Tài chính đã cấp 3837 chứng chỉ kiểm toán viên, và cả nước có khoảng 1600 Chứng chỉ quốc tế... Việt Nam đã thành lập Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam (VAA) năm 1994, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) năm 2005, đã có Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA), Hiệp hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia), Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hiệp hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh Quốc (CIMA)...

Tổng kết hàng năm trong 15 năm qua cho thấy: Tốc độ tăng bình quân của KTĐL là từ 20 đến 25%/năm trên tất cả các chỉ tiêu nói trên. Sự lớn mạnh đó đã chứng tỏ sự cần thiết và tầm quan trọng của KTĐL trong nền kinh tế thị trường Việt Nam.

Ngày nay, KTĐL không chỉ là công cụ quản lý nền kinh tế mà đã trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của Hệ thống quản lý nền kinh tế đất nước.

KTĐL góp phần gia tăng chất lượng thông tin kinh tế tài chính

KTĐL góp phần gia tăng chất lượng thông tin kinh tế tài chính, đảm bảo tính độc lập, khách quan và trung thực, góp phần công khai, minh bạch thông tin, tạo lập niềm tin của cơ quan Nhà nước, của khách hàng và tổ chức có liên quan; của cổ đông, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp, tạo động lực duy trì và phát triển doanh nghiệp bền vững.

KTĐL giúp Nhà nước tinh giảm bộ máy, không phải xét duyệt quyết toán tài chính, thuế hàng năm; có số liệu trung thực, kịp thời làm cơ sở quyết toán thuế và các nghĩa vụ phải nộp hoặc ăn chia với doanh nghiệp; KTĐL giúp Ngân hàng, các nhà đầu tư biết kết quả đầu tư, sử dụng vốn của doanh nghiệp làm cơ sở mở rộng đầu tư hoặc thu hồi vốn kịp thời, hoặc ăn chia lợi tức, xử lý rủi ro kinh doanh...

Chủ doanh nghiệp nhờ KTĐL mà yên tâm sản xuất, kinh doanh; chứng minh năng lực tài chính hoặc mức độ thiệt hại để tiếp tục hoạt động hoặc xử lý hợp nhất, mua bán, thanh lý doanh nghiệp...

Nhờ KTĐL, người lao động gia tăng niềm tin vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp hoặc di chuyển đến doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hơn...

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều thời cơ, đồng hành cùng không ít rủi ro thì KTĐL càng giúp gia tăng niềm tin trong xã hội với các doanh nghiệp làm ăn trung thực, bền vững.

KTĐL là cơ sở kêu gọi và thu hút đầu tư nước ngoài

Nếu không có KTĐL hoặc KTĐL không được quốc tế thừa nhận thì khó có kết quả đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như hôm nay.

KTĐL tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật; thực hiện phản biện xã hội, bảo đảm chính sách phù hợp kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế phổ biến và thị trường Việt Nam

Thông qua hoạt động kiểm toán và tư vấn, các kiểm toán viên thực hiện truyền bá, phổ biến chính sách pháp luật và kinh nghiêm vận hành giúp doanh nghiệp tuân thủ luật pháp Nhà nước. KTĐL giúp Nhà Nước ban hành hệ thống Chuẩn mực Kế toán, Chuẩn mực Kiểm toán, giúp Việt Nam năng động hội nhập quốc tế, được quốc tế thừa nhận; KTĐL đã gia nhập Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), Hiệp hội Kế toán Asean (AFA), Hiệp hội Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) và đã ký Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về kế toán, kiểm toán trong khu vực ASEAN.

KTĐL góp phần đào tạo lao động chuyên nghiệp chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế tài chính

Tiếp theo các trường Đại học đào tạo lý thuyết hàn lâm, các Công ty kiểm toán, Hội nghề nghiệp về kiểm toán đã đào tạo thực hành, giúp Việt Nam từ con số 0, sau 25 năm đã có hơn 3.500 lao động chuyên nghiệp cấp quốc gia và hơn 1.500 lao động chuyên nghiệp cấp quốc tế. Điều đó chỉ có thể có được thông qua thực hành chuyên môn KTĐL. Chúng ta thật tự hào khi ngày nay các nhà tuyển dụng luôn săn lùng các kiểm toán viên chuyên nghiệp. Deloitte đã lựa chọn đúng con đường "Quốc tế hoá nhân viên".

KTĐL là lao động trí thức, tạo ra sản phẩm vô hình nhưng có giá trị thực sự cao góp phần gia tăng sản phẩm xã hội

Về lý thuyết cũng như thực tiễn, KTĐL đã ngày càng trở nên quan trọng trong nền kinh tế thị trường đang phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên, KTĐL không thể tự cho mình là quan trọng, KTĐL phải được xã hội thừa nhận, khẳng định vị thế thông qua mức gia tăng lòng tin, gia tăng giá phí, doanh thu và hiệu quả hoạt động.

Cốt lõi của KTĐL là cam kết bảo vệ lợi ích xã hội và hành động theo đạo đức nghề nghiệp

Hoạt động KTĐL không chỉ là lời nói mà chính là hành động. Không chỉ là Báo cáo kiểm toán xác nhận sự trung thực, hợp lý của thông tin mà phải vượt qua đó là hoạt động tư vấn, hướng khách hàng đến cải cách hệ thống quản trị doanh nghiệp thích hợp, áp dụng công cụ quản lý mới và hiệu quả.

Ban hành Luật KTĐL năm 2011, Nhà nước và Xã hội đã thừa nhận KTĐL là một ngành nghề. Xây dựng và phát triển ngành kiểm toán và KTĐL vững mạnh, đủ năng lực và đạo đức cũng quan trọng như xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội như đường xá, điện nước...

Chúc mừng KTĐL 25 tuổi, đã thành công vượt trội và tiếp tục thành công bền vững!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2136

Đánh giá bài viết
Kết quả