Một trong 20 Công ty kiểm toán rời khỏi ngành vì cơ chế thị trường


Số lượng người hành nghề kiểm toán tiếp tục giảm với tốc độ nhanh, khi thị trường yêu cầu các điều khoản về quy định và sắc lệnh của phát luật ở cả mức độ thấp nhất và cao nhất. 

Theo báo cáo mới nhất của Key Facts and Trends, được ban hành bởi Hội đồng giám sát Báo cáo tài chính, cho thấy nhiều thay đổi về nghề nghiệp đang diễn tra trong lĩnh vực kiểm toán. Theo báo cáo về nghề nghiệp kế toán của Anh, kể từ tháng 12 năm 2014 có khoảng 304 người hành nghề đã bỏ chứng chỉ kiểm toán của họ, tương ứng 4.6% làm số lượng người hành nghề giảm xuống còn  6.331 người. Năm  2004 có khoảng gần 10.0000 (9950) người hành nghề.

Các Công ty kiểm toán nhỏ hơn phải đối mặt với các quy định ngày càng nhiều khách hàng không phải kiểm toán theo luật định. Vào tháng 1, Chính phủ đã ban hành ngưỡng được miễn kiểm toán tương ứng với với những thay đổi về ngưỡng đối với “công ty nhỏ”, các công ty đáp ứng 2 trong 3 điều kiện sau sẽ được miễn kiểm toán:

Doanh thu ít hơn hoặc bằng 10.2 triệu bảng Anh

- Tổng giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán ít hơn hoặc bằng  5.1 triệu bảng Anh; hoặc

Số lượng nhân viên ít hơn hoặc bằng 50 người.

Tài liệu của Key Facts cũng nhấn mạnh hướng dịch chuyển quan trọng đối với phần lớn của thị trường kiểm toán. Đối với các kiểm toán viên của các đơn vị có lợi ích công chúng, doanh thu của hoạt động kiểm toán và phi kiểm toán của Big 4 đều tăng,, tình hình này trái ngược với các Công ty còn lại.

Tổng phí kiểm toán của Big 4 từ các khách hàng có lợi ích công chúng tăng 6,7%  so với tổng mức tăng 4,7% của các Công ty khác ngoài Big 4. Ngày càng nhiều công ty niêm yết ngoài FTSE 350 được kiểm toán bởi Big 4 trong năm 2015 so với năm trước.

Các số liệu mới nhất về xung đột đầu cuối với hướng đi được vạch ra bởi Anh và châu Âu, những người đã đặt các cơ chế nhằm tăng tính cạnh tranh và chất lượng kiểm toán các Công ty niêm yết. Hiện nay, đấu thầu cho kiểm toán bắt buộc đã được ban hành trong chỉ thị kiểm toán của Châu Âu.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 13007

Đánh giá bài viết
Kết quả