IFAC thực hiện khảo sát thường niên toàn cầu năm 2016 đối với các hãng kế toán, kiểm toán nhỏ và vừa và chia sẽ kết quả khảo sát năm 2015


IFAC thực hiện khảo sát thường niên toàn cầu năm 2016 đối với các hãng kế toán, kiểm toán nhỏ và vừa

IFAC đang triển khai cuộc khảo sát thường niên năm 2016 trên phạm vi toàn cầu đối với các hãng cung cấp dịch vụ về kế toán, kiểm toán (kiểm toán và dịch vụ đảm bảo, tư vấn, thuế, kế toán, tổng hợp thông tin tài chính và các dịch vụ phi đảm bảo khác) nhỏ và vừa (SMPs). Với 23 ngôn ngữ được dịch ra, cuộc khảo sát này là cuộc khảo sát thường niên toàn cầu lớn nhất về hoạt động kế toán, kiểm toán đối với SMPs. Với thời gian kéo dài đến 30/11/2016, cuộc khảo sát được kỳ vọng sẽ thu được những hiểu biết có giá trị về tổng thể các hãng cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán trên toàn cầu, đây là các đối tượng phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hay còn được biết đến như “phòng máy” của nền kinh tế toàn cầu.

IFAC kêu gọi các tổ chức thành viên hỗ trợ thúc đẩy cuộc khảo sát này. Trong năm 2015, các tổ chức thành viên đã giúp IFAC thu được hơn 6.700 phản hồi (số lượng phản hồi lớn nhất từ trước đến nay). Từ giờ cho đến lúc kết thúc khảo sát, IFAC sẽ liên tục cập nhật các công cụ, thông tin để hỗ trợ cuộc khảo sát này. Tất cả các tài liệu có thể download về từ mục Members-only IFAC Extranet – see 2016 SMP Survey Toolkit.

Để hỗ trợ cuộc khảo sát này, IFAC đề nghị các tổ chức thành viên gửi email thông báo tới các hội viên của mình cùng với tài liệu khảo sát (các tài liệu khảo sát có thể được dịch ra theo ngôn ngữ quốc gia hoặc sửa đổi, nếu cần thiết) hoặc các hình thức thông báo công khai khác như giới thiệu trong các slide, chia sẻ trên các phương tiện điện tử xã hội,...

Cuộc khảo sát này sẽ giúp IFAC cùng các tổ chức thành viên có được hiểu biết về các thách thức và cơ hội cụ thể mà các hãng cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa (khách hàng) phải đối mặt, từ đó IFAC và các tổ chức thành viên cũng sẽ phục vụ tốt hơn các hội viên và các doanh nghiệp.

IFAC chia sẽ kết quả khảo sát năm 2015

Đối với cuộc khảo sát thường niên toàn cầu năm 2015, IFAC đã đặt ra các câu hỏi đối với các hãng/cá nhân hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán về các thách thức họ phải đối mặt, các yếu tố thị trường có thể ảnh hưởng nhất đến họ trong tương lai, các dịch vụ tư vấn đã cung cấp và việc thực hiện của họ trong năm 2015 và cả thời gian trước đó. Ngoài ra, IFAC cũng hỏi các hãng/cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán về khách hàng của họ là các đơn vị nhỏ và vừa. Nội dung hỏi về khách hàng xoay quanh nhưng thách thức phải đối mặt, phạm vi các thỏa thuận của khách hàng khi có các hoạt động quốc tế.

Cuộc khảo sát năm 2015 được thực hiện từ 1/10/2015 đến 30/11/2015. Trong quá trình này, IFAC đã nhận được 6.725 phản hồi từ các hãng/cá nhân cung cấp dịch vụ cho hơn 800.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa và đại diện cho 169 quốc gia. Báo cáo kết quả khảo sát được thể hiện thành số liệu tổng hợp chung cũng như chia ra theo từng khu vực địa lý, theo quy mô hãng cung cấp dịch vụ. Trong báo cáo khảo sát đưa ra nhiều thông tin như các thách thức lớn phải đối mặt của các hãng cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán là: tìm kiếm khách hàng mới (47%), tuân thủ các chuẩn mực và quy định (44%), sự phân biệt từ các đối thủ cạnh tranh (43%), áp lực giảm giá phí (41%),...

VACPA nhận thấy Báo cáo kết quả khảo sát là một tài liệu hữu ích cho VACPA, các hội viên, công ty kiểm toán Việt Nam để hiểu biết về tình hình chung ngành nghề kế toán, kiểm toán và các vấn đề đối với khách hàng của họ (là các doanh nghiệp nhỏ và vừa) trên toàn thế giới và tại các khu vực. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các công ty kiểm toán có thể xem xét lại hoàn cảnh cụ thể của công ty mình để đưa ra các chính sách phù hợp, tập trung vào các nội dung, khu vực cần thiết giúp công ty mình phát triển bền vững hơn. Ngoài ra các kiểm toán viên cũng có hiểu biết đầy đủ hơn về các khách hàng của mình từ đó đưa ra các khuyến nghị, tư vấn xác đáng hơn. Tài liệu này cũng rất hữu ích cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy,...

Chi tiết báo cáo kết quả khảo sát năm 2015 xin vui lòng xem file đính kèm.

Trích nguồn: ifac.org
Số lượt đọc: 2457

Đánh giá bài viết
Kết quả