Hợp tác chiến lược giữa Đại học Ngoại thương và EY Việt Nam


Ngày 21 tháng 12 nãm 2016 tại Hà Nội, trường Ðại học Ngoại thương và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược với mục tiêu tăng cường giao lưu, trao đổi, đối thoại giữa hai bên hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, chất lượng nguồn nhân lực từ trong trường đại học, chất lượng hướng nghiệp và các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng ứng viên cho nhà tuyển dụng.

Phạm vi hợp tác bao gồm: Tài trợ học bổng; Tài trợ hoạt động;  Tiếp nhận sinh viên thực tập;  Tuyển dụng nhân sự; Định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên;  Hợp tác trong hoạt động giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu;  Tổ chức sự kiện và Tham gia các hoạt động của hai bên.

Chương trình hợp tác chiến lược đã tạo một khuôn khổ chính thức, dài hạn, đồng thời cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa hai bên, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục hàn lâm và đào tạo nghiệp vụ tại các đơn vị tuyển dụng. Hợp tác chiến lược này cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển nguồn nhân lực ngành kế toán – kiểm toán Việt Nam nói chung.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4070

Đánh giá bài viết
Kết quả