Chuẩn mực kế toán mới làm thay đổi các quy tắc về thuê thiết bị CNTT


Chuẩn mực kế toán mới về cho thuê tài sản của Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính (FASB) vừa được thông báo hồi đầu năm nay sẽ yêu cầu các công ty đại chúng ghi nhận tài sản và nợ phải trả của hợp đồng thuê hoạt động trên Bảng cân đối kế toán cho năm tài chính bắt đầu từ sau ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Những thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tính minh bạch của các nghĩa vụ cho thuê tài sản ghi nhận ngoài bảng cân đối kế toán, với giá ước tính khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la - sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các chính sách kế toán mà còn ảnh hưởng đến quyết định thuê hay mua tài sản trong các doanh nghiệp CNTT – những công ty sẽ phải tuân thủ các chuẩn mực mới.

Trước khi có quy định mới, chỉ có trường hợp thuê tài chính mới được yêu cầu ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Trong tương lai, tất cả các nghiệp vụ thuê phải được ghi nhận là nghĩa vụ nợ phải trả. Ông Steven Kirz - Giám đốc điều hành về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và cung cấp dịch vụ tư vấn của công ty Pace Harmon – cho biết  "các công ty đã chọn cách thuê tài sản để ghi nhận số liệu tài sản đáng kể ở tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán có thể sẽ không chọn cách này trong tương lai. "

Đây chỉ là cuộc cải tổ mới nhất trong ngành công nghiệp cho thuê thiết bị CNTT, vấn đề đã được quan tâm từ việc cắt giảm chi phí thiết bị CNTT đến việc gia tăng ứng dụng điện toán đám mây. "Lợi nhuận của các công ty cho thuê thiết bị CNTT đang chịu áp lực," ông Kirz nói. "Đồng thời, việc áp dụng điện toán đám mây đang chuyển mối quan hệ từ người sử dụng cuối cùng đến nhà phân phối mới, và những nhà phân phối mới này đang xây dựng các trung tâm dữ liệu của họ với các thiết bị tiện ích, do đó thu hẹp quy mô thị trường của bên cho thuê."

Ưu điểm của chuẩn mực kế toán thuê tài sản mới

Đối lập với những xu hướng này, dựa trên kết quả của việc hợp nhất kinh doanh cho thấy các ngân hàng đã thâu tóm một số công ty cho thuê độc lập lớn điển hình như là Ngân hàng Crestmark mua lại công ty cho thuê thiết bị TIP Capital vào cuối năm 2014. Ngân hàng Huntington mua công ty Macquarie Equipment Finance vào cuối tháng tư và Wells Fargo mua GE Capital Vendor Finance vào tháng ba.

Trong khi chuẩn mực kế toán mới về cho thuê tài sản có thể làm mất đi ưu điểm của việc cho thuê thiết bị CNTT cuả  một số công ty, thì việc thay đổi này cũng có thể tạo ra những cơ hội mới cho những công ty cho thuê khác trong tương lai. Bên cho thuê có thể sẽ thuận lợi hơn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách linh hoạt, Kirz nói. Hơn nữa, công ty cho thuê cũng đang phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng mới để đa dạng hóa các dịch vụ của mình trong một thị trường ngày càng cạnh tranh. Ví dụ một số công ty cung cấp phần mềm miễn phí để theo dõi hàng tồn kho, hỗ trợ trong việc mua lại tài sản vào thời điểm cuối của hợp đồng cho thuê, và thiết bị hiện đại và chất  lượng làm sạch dữ liệu và xử lý.  "Những gì không thay đổi là trong dài hạn, thuê tài sản làm giảm chi phí thiết bị CNTT khoảng 10%, trong khi thời gian sử dụng phần cứng CNTT là 36 tháng hoặc ít hơn," Kirz nói.

Nhược điểm của chuẩn mực kế toán thuê tài sản mới

Những khuyết điểm liên quan đến việc cho thuê các thiết bị CNTT vẫn tồn tại.  "Vấn đề rõ ràng nhất là để đạt được mục đích tài chính, bên đi thuê có thể phải theo dõi các tài sản trong suốt cuộc đời của nó để có thể trả lại bên cho thuê" Kirz nói. "Ngoài ra, vấn đề mà nhiều công ty gặp phải là phạm vi và các điều khoản hợp đồng cho thuê rất rộng; và đây không phải là một thị trường với các điều kiện tiêu chuẩn. "

Một mặt bên cho thuê tạo ra lợi nhuận thông qua việc bán lại các thiết bị mà bên đi thuê trả lại khi hết thời hạn thuê; mặt khác lợi nhuận biên được tạo ra thông qua các điều khoản hợp đồng có rủi ro lớn làm giảm những lợi ích tài chính hoặc công nghệ mà bên cho thuê có thể cung cấp cho bên đi thuê".

Các nhà lãnh đạo CNTT thông minh sẽ phát triển một đánh giá nghiêm ngặt về các lợi ích của việc mua hay thuê trong môi trường hiện tại trước khi đưa ra quyết định. "Để tránh những rủi ro và nhược điểm đi kèm với việc đi thuê, khách hàng phải được chuẩn bị để đầu tư vào các nguồn lực nội bộ cần thiết để theo dõi tài sản," "Ngoài ra, chúng tôi khuyên khách hàng sử dụng RFIs và RFP, tập trung vào điều khoản hợp đồng linh hoạt, loại bỏ các điều khoản hợp đồng có rủi ro lớn, và bao gồm các dịch vụ giá trị gia tăng để tạo sự khác biệt của một nhóm bên cho thuê với các nhóm khác"

Những dấu hiệu cảnh báo về thuê thiết bị CNTT

Các nhà lãnh đạo CNTT nên đưa ra các điều khoản hợp đồng rõ ràng khi thuê thiết bị công nghệ.

1.Tỷ lệ chi phí áp dụng cho tất cả các thiết bị từ lúc lắp đặt thiết bị cuối cùng đến lúc bắt đầu thời hạn thuê.

2. Tiền thuê tạm tính trên tất cả các thiết bị dựa trên việc lắp đặt cuối cùng.

3. Mức phạt và phí chấm dứt sớm hợp đồng thuê.

4. Yêu cầu về bảo hiểm đối với thiết bị và mối đe dọa của việc cung cấp bảo hiểm tự động.

5. Phạt chấm dứt hợp đồng thuê do tai nạn hoặc mất mát.

6. Các chi phí tài liệu và phí hải quan.

7. Chi phí vận chuyển đến nhiều nơi.

8. Khoản thu nhập không xác định hay loại trừ.

9. Các điều khoản quy định cụ thể một sự đảm bảo giá trị còn lại hoặc "phí tiếp thị để bán lại."

Trích nguồn: ifac.org
Số lượt đọc: 2288

Đánh giá bài viết
Kết quả