Danh bạ các công ty kiểm toán - Hội viên tổ chức VACPA - Tháng 8-2020


Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, độc lập của những người có Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam và các doanh nghiệp kiểm toán hành nghề trên cả nước.

Với phương châm “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”, VACPA cam kết hỗ trợ các Hội viên VACPA phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý Nhà nước, các Trường Đại học, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về hoạt động của nghề nghiệp kiểm toán độc lập, các hoạt động của Hội viên VACPA.  

Với mong muốn cung cấp thông tin các công ty kiểm toán hiện đang là Hội viên tổ chức, VACPA phát hành “Giới thiệu các công ty kiểm toán - Hội viên tổ chức VACPA” (số liệu và thông tin được cập nhật tháng 2/2017). Hàng năm, VACPA sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh số lượng Hội viên tổ chức tăng lên và các thông tin bị thay đổi.   

VACPA hy vọng “Giới thiệu các công ty kiểm toán - Hội viên tổ chức VACPA” sẽ hữu ích và thiết thực cho Quý vị và các bạn. 

Thông tin chi tiết của từng Hội viên tổ chức (cập nhật Tháng 08/2020) vui lòng xem tại đây!

File đính kèm:
File tải về chỉ dành cho hội viên cá nhân và Hội viên tổ chức!
Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 7577

Đánh giá bài viết
Kết quả

Tin liên quan