Các thượng nghị sĩ tái giới thiệu dự luật để thiết lập các quy định về kỷ luật của Ủy ban giám sát kế toán các công ty đại chúng (PCAOB)


Các thượng nghị sĩ Jack Reed, D-R.I, và Chuck Grassley, R-Iowa đã tái giới thiệu dự luật để thiết lập các quy định về kỷ luật của PCAOB đối với kiểm toán viên và các công ty kiểm toán.

Luật ‘Minh bạch bắt buộc’ của PCAOB  nhằm chỉ những khiếm khuyết kiểm toán của các công ty kiểm toán hoặc doanh nghiệp mà họ kiểm toán để kịp thời ngăn chặn các sai phạm. Trước áp lực của chủ tịch PCAOB Daniel Goelzer, các thượng nghị trên sĩ ban đầu định giới thiệu dự luật  này vào năm 2011 (tham khảo mục: Bản án kỷ luật tại phiên điều trần công khai của PCAOB). Chủ tịch Goelzer cho rằng việc kéo dài xử lý kỷ luật trong nhiều năm và tiêu tốn không ít thời gian không cần thiết trong khi công chúng vẫn nhận biết được vấn đề mà các công ty kiểm toán hoặc doanh nghiệp được kiểm toán đang gặp phải. Tuy nhiên, các biện pháp  xử lý được đảm bảo không công bố công khai lại được quy định trong bộ luật Sarbanes-Oxley năm 2002 là bộ luật thành lập nên PCAOB, và Quốc hội dự định có những động thái để thay đổi việc này. Chủ tịch Goelzer gửi cho Quốc hội một bản kiến nghị vào năm 2010 và thậm chí đã xuất một bản dự thảo luật (tham khảo Bản dự thảo của PCAOB để tiến hành kỷ luật công khai).

Dự luật Reed-Grassley sẽ đưa ra các thông tin về các cáo thị, yêu cầu, và hoạt động trao đổi có liên quan tại các phiên điều trần của PCAOB được mở công khai trừ khi có yêu cầu khác của Hội đồng. Quy định của PCAOB sẽ được thực hiện tương tự như quy định đối với các vấn đề tương tự của Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ, nơi các phiên điều trần với các cáo thị, yêu cầu và hoạt động trao đổi có liên quan được cũng được mở công khai.

Trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ Reed cho rằng “Trách nhiệm của PCAOB là đảm bảo các kiểm toán viên tại các công ty đại chúng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, độc lập và đạo đức nghề nghiệp" và “Báo cáo tài chính đáng tin cậy là điều quan trọng đối với sức khoẻ của nền kinh tế và chúng ta phải thực hiện các bước lập pháp cần thiết để tăng cường tính minh bạch trong quá trình thực thi của PCAOB. Hiện tại, Quốc hội, các nhà đầu tư, và những người khác đang bị từ chối cung cấp thông tin quan trọng về quá trình xử lý kỷ luật kiểm toán viên. Các nhà đầu tư và công ty cũng nên lưu ý khi kiểm toán viên và kế toán viên mà họ trông đợi đã bị truy tố hoặc bị xử phạt vi phạm chuẩn mực kiểm toán chuyên nghiệp".

PCAOB đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các đề xuất này. Chủ tịch PCAOB James Doty nói: "Tôi đánh giá cao sự tiếp tục hỗ trợ của Chủ tịch Grassley và Thượng nghị sĩ Reed nhằm mang lại sự minh bạch của PCAOB để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn”.

Thượng nghị sĩ Reed và Grassley lập luận rằng sự thiếu minh bạch thông tin quá trình xử lý kỷ luật hiện nay có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty vô đạo đức tiếp tục che dấu các hành vi của họ khỏi công chúng. Hai nghị sĩ cũng chỉ ra một Công ty kiểm toán có thể ban hành 29 báo cáo kiểm toán về các công ty đại chúng mà không có bất kỳ doanh nghiệp được kiểm toán  nào biết về việc PCAOB đang thi hành kỷ luật Công ty kiểm toán này. Cả nhà đầu tư và các khách hàng khác của Công ty kiểm toán đều không biết về các mức án kỷ luật đối với Công ty và mức độ vi phạm của Công ty kiểm toán này.

Các thượng nghị sĩ lưu ý rằng các các cơ quan quản lý khác cũng bắt buộc phải công bố các vụ kiện như Ủy ban Chứng khoán, Bộ Lao động, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, Cơ quan Quản lý lĩnh vực Tài chính, và các cơ quan nhà nước khác. Hầu hết các thủ tục hành chính của Ủy ban Chứng  khoán đối với các công ty đại chúng, các nhà môi giới, đại lý, cố vấn đầu tư và các đối tượng khác đều công khai.

Thượng nghị sĩ Grassley cũng cho biết: "Minh bạch mang tính trách nhiệm”. "Quy định này tạo ra sân chơi giữa kiểm toán viên được giám sát bởi Ủy ban Chứng  khoán  và kiểm toán viên được giám sát bởi PCAOB. Hiện tại, thủ tục của PCAOB đang là chưa mang tích công khai trong khi thủ tục khác của Ủy ban Chứng  khoán lại công khai. Sự không công khai thông tin này sẽ tạo điều kiện cho các hành động xấu tiếp diễn lâu dài và do đó nó có thể tiếp tục hoạt động trong kinh doanh mà không có bất kỳ thông báo nào cho doanh nghiệp được kiểm toán về các rủi ro tiềm ẩn đối với một kiểm toán viên. Dự luật này kết thúc quá trình xử lý thông tin không công khai và mang lại sự minh bạch bằng cách nâng cao trách nhiệm đối với các hành động của tổ chức."

Trích nguồn: www.accountingtoday.com
Số lượt đọc: 1143

Đánh giá bài viết
Kết quả