VACPA tổ chức khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu” dành cho trợ lý kiểm toán cấp độ 1


Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2017, căn cứ nhu cầu thực tế, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu” (dành cho trợ lý cấp độ 1) tại Hà Nội từ ngày 2-8/6/2017. 

Tham dự lớp học chủ yếu là trợ lý kiểm toán đã có kinh nghiệm làm việc từ 1 đến 3 năm. Ngoài ra, lớp học còn có một số giảng viên giảng dạy chuyên ngành kiểm toán của các trường đại học, một số học viên công tác tại bộ phận kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ.

Tham gia giảng dạy trực tiếp có TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA, các cán bộ chuyên môn VACPA là các kiểm toán viên đã thực tế hành nghề kiểm toán nhiều năm từ công ty kiểm toán. Ngoài ra, tùy vào từng phần hành cụ thể, VACPA còn mời một số giảng viên là cán bộ làm việc tại cơ quan quản lý Nhà nước có nhiều kinh nghiệm về hành nghề kiểm toán.

 Lớp học được chia thành các nhóm, các buổi học có giảng viên chính và trợ giảng thường xuyên hỗ trợ, trả lời hướng dẫn cho các học viên. Các học viên được trực tiếp sử dụng bộ hồ sơ kiểm toán thực tế của công ty kiểm toán và tài liệu, chứng từ, sổ kế toán thực tế của khách hàng (đơn vị được kiểm toán). Học viên được trực tiếp thực hành kiểm toán, biết cách trình bày giấy tờ làm việc, kiểm tra chi tiết, phân tích số liệu của các phần hành cơ bản như kiểm toán tiền; tài sản cố định; chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp; các khoản phải thu, phải trả; lương và các khoản trích theo lương; vay, nợ và chi phí lãi vay; chứng kiến kiểm kê… Mỗi phần hành, ngoài phần lớn thời gian dành cho thực hành, các học viên còn được học về pháp luật kế toán hiện hành, các quy định về hóa đơn, chứng từ hợp lệ, hợp pháp và các nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành hành năm 2014 của Bộ Tài chính, kinh nghiệm phát hiện sai sót trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. Trong khóa học, học viên còn được chia sẻ thông tin về quy trình thẩm định khi cho khách hàng vay tiền của các ngân hàng thương mại và cách thức thu thập thông tin của khách hàng vay như bảo lãnh, thế chấp, cầm cố và việc tuân thủ hợp đồng vay của khách hàng vay để phục vụ cho quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

 

Kết thúc lớp học, các học viên có bài kiểm tra đạt yêu cầu được VACPA cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu báo cáo tài chính”. Tổng hợp từ các ý kiến của học viên, khóa học về cơ bản được đánh giá tốt.

Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục mở thường xuyên các khóa đào tạo thực hành cho trợ lý kiểm toán và sinh viên năm thứ 3, thứ 4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán. VACPA tin tưởng rằng các lớp học thực hành cho trợ lý kiểm toán, sinh viên sẽ cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để hỗ trợ tốt hơn quá trình làm việc của các học viên tại các công ty kiểm toán, giúp công ty kiểm toán nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như hỗ trợ quá trình thi tuyển vào công ty kiểm toán của các bạn sinh viên mới tốt nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các công ty kiểm toán và ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Ngoài ra, khóa học cũng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho quá trình công tác của các học viên làm việc ở các loại hình doanh nghiệp, tổ chức khác. 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1696

Đánh giá bài viết
Kết quả