VACPA tuyển dụng cán bộ chuyên môn


Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang tuyển dụng 01 cán bộ chuyên môn với thông tin cụ thể như sau:

1 - Điều kiện:
1. Kinh nghiệm kiểm toán ít nhất 5 năm, đã từng ở vị trí Trưởng phòng trở lên;
2. Có Bằng kiểm toán viên (CPA Việt Nam, hoặc các bằng cấp quốc tế khác tương tự);
3. Có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo;
4. Ngoại ngữ: Anh văn đọc & nghiên cứu tốt;
5. Khả năng quản lý, làm việc & nghiên cứu nhóm.
6. Độ tuổi: không quá 45 tuổi.

2 - Phạm vi công việc:

1.   Nghiên cứu chuyên môn về kiểm toán, viết các bài viết khoa học cho Hội;

2.   Trợ giảng (hoặc giảng chính) các lớp học phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực của cá nhân (lớp cập nhật kiến thức KTV, đào tạo thực hành trợ lý KTV, sinh viên vv…);

3.   Tham gia thực hiện các cuộc kiểm soát chất lượng do cơ quan Nhà nước tổ chức phối hợp với Hội;

4.   Thực hiện các công việc hành chính tổ chức các lớp học, các hoạt động văn thể mỹ do Hội tổ chức;

5.   Các công việc khác do Ban Lãnh đạo giao.

3 - Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh
4 - Lương:  Theo thỏa thuận
5 - Chính sách và phúc lợi khác: Đầy đủ theo quy chế của VACPA

VACPA rất mong Quý kiểm toán viên nào quan tâm tới công việc và mong muốn đóng góp cho VACPA và ngành nghề kiểm toán độc lập phát triển, xin vui lòng gửi CV trước ngày 31/7/2017 về email: hcmc@vacpa.org.vn hoặc liên lạc số điện thoại Văn phòng VACPA: 08-3930-6435 (chị Nhung).

Xin trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1812

Đánh giá bài viết
Kết quả