Kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức năm 2018 (16/8/2017-15/8/2018)


Thực hiện Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức (CNKT) năm 2018, Quyết định số 1625/QĐ-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề và Quyết định 567/QĐ-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài chính việc chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên, VACPA sẽ tổ chức lớp học , cụ thể như sau:

Các lớp học được tính giờ CNKT cho KTV sẽ được bố trí theo năm đào tạo, tính từ 16/8 năm trước đến 15/8 năm sau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho KTV tham gia các lớp học, đảm bảo đủ tối thiểu 40h/năm để có đủ điều kiện ĐKHN kiểm toán cho năm sau theo quy định hiện hành, tránh tình trạng thiếu giờ khi ĐKHN. Ngoài ra, VACPA còn tổ chức các lớp đào tạo Trợ lý KTV, các lớp học hướng dẫn ôn thi KTV và các cuộc Hội thảo, tọa đàm trao đổi với Hội viên.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên website: www.vacpa.org.vn (Mục – dịch vụ đào tạo/lớp cập nhật kiến thức). Chi tiết của mỗi lớp học được thông báo trên website chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức lớp học theo kế hoạch và Đăng ký học CNKT online đối với hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên, người quan tâm..."

Mọi chi tiết xin liên hệ:

VACPA tại Hà Nội

Điện thoại: 04.39724334

Fax: 04.39724354

Email: trungtamdaotao@vacpa.org.vn

VACPA tại TP. Hồ Chí Minh:

Điện thoại: 08.39306435

Fax: 08.39306442

Email: vacpahcm@mof.gov.vn

 

 

Chi tiết kế hoạch CNKT cho kế toán viên, kiểm toán viên năm 2018: Tại Đây!

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 10475

Đánh giá bài viết
Kết quả