CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂM 2017


Ngày 13/3/2018, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính đã công bố “Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2017” sau khi kết thúc đợt kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán hàng năm theo kế hoạch từ ngày 16/10/2017 đến 19/12/2017 tại 22 doanh nghiệp kiểm toán trên cả nước. 

Thực hiện Điều 28, Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam thực hiện thông báo toàn văn “Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2017” đến các DNKiT, KTV và các bên liên quan cùng Quý bạn đọc (xem Báo cáo tổng hợp tại đây).

Căn cứ vào các nội dung văn bản công bố “Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2017” này của Bộ Tài chính, VACPA khuyến nghị các doanh nghiệp kiểm toán, đặc biệt các doanh nghiệp kiểm toán không đạt yêu cầu hoặc yếu kém, có sai sót nghiêm trọng cần thực hiện các quy định tại Điều 24 Thông tư số 157/2014/TT-BTC về việc xử lý sau kiểm tra cũng như cần phải đề ra một số biện pháp như  (1) Tăng cường trao đổi, phổ biến, thực hiện quy chế kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán; (2) Tăng cường công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân viên; (3) Tăng cường công tác chỉ đạo, soát xét, giám sát trong quá trình thực hiện các cuộc kiểm toán;…để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Thực hiện Khoản 4, Điều 9, Thông tư 157/2014/TT-BTC quy định về “Trách nhiệm của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán” trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, VACPA sẽ phối hợp với cơ quan kiểm tra tổ chức trao đổi, phổ biến, rút kinh nghiệm qua kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2017 cho kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán. Ngoài ra, với vai trò và trách nhiệm là Hội nghề nghiệp của các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, để nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán, VACPA sẽ tiếp tục cập nhật các tài liệu chuyên môn hướng dẫn thực hiện kiểm toán (như Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính, Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành,…) và tổ chức các lớp cập nhật kiến thức, khóa đào tạo với nội dung tập trung vào các vấn đề tồn tại cần khắc phục.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 3225

Đánh giá bài viết
Kết quả

Tin liên quan