Mời tham dự khóa đào tạo “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu”- Dành cho trợ lý cấp độ 1 tại Hà Nội


Mẫu đăng ký và chương trình học tại đây!

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1170

Đánh giá bài viết
Kết quả