Bộ Tài chính thông báo về việc nhận chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên kỳ thi năm 2017

Thông tin từ Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1095/2018/QĐ-BTC ngày 06/07/2018 về việc cấp 376 Chứng chỉ kiểm toán viên, 137 Chứng chỉ hành nghề kế toán và 79 Chứng chỉ kiểm toán viên cho các cá nhân đạt yêu cầu kỳ thi sát hạch năm 2017 tại Hà Nội và tại TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, thủ tục cấp chứng chỉ đã hoàn thành.

Bộ Tài chính thông báo về việc nhận chứng chỉ như sau:

1. Đối với những người đang làm tại các công ty kế toán, kiểm toán: Hội đồng thi sẽ phát chứng chỉ qua công ty. Đề nghị công ty kế toán, kiểm toán cử người đến Bộ Tài chính nhận chứng chỉ. Khi đến nhận chứng chỉ yêu cầu mang theo:

a) Giấy giới thiệu của công ty về việc cử người đến nhận chứng chỉ (ghi rõ số Giấy chứng minh thư nhân dân của người được cử);

b) Giấy chứng minh thư nhân dân của người được công ty cử đến nhận chứng chỉ;

c) Danh sách những người công ty đề nghị nhận chứng chỉ.

2. Đối với những người không làm việc trong các công ty kế toán, kiểm toán:

a) Bộ Tài chính sẽ phát trực tiếp cho từng cá nhân. Khi đến nhận chứng chỉ đề nghị mang theo chứng minh thư nhân dân.

b) Trường hợp cá nhân không trực tiếp đến nhận chứng chỉ có thể uỷ quyền cho người khác. Trường hợp này yêu cầu:

- Người uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền ghi rõ họ tên, số Giấy chứng minh thư nhân dân của người uỷ quyền và người được uỷ quyền đến nhận chứng chỉ.

- Khi đến nhận chứng chỉ người được uỷ quyền phải mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân và bản photo Giấy chứng minh thư nhân dân của người uỷ quyền.

3. Thời gian phát chứng chỉ:    Sáng: từ 9h00 đến 11h00 (Từ ngày 09/07/2018 -  đến ngày 10/08/2018)

4. Địa điểm phát chứng chỉ: Phòng Quản lý giám sát kiểm toán - Phòng 904, Tầng 9 Trụ sở Bộ Tài chính 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội. Liên hệ Chị Nguyễn Thị  Làn - 04.2202828 (8580)."

Lưu ý: Đề nghị những người được cấp chứng chỉ kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách đính kèm thông báo này. Nếu có sai sót xin phản hồi về địa chỉ: Dương Quang Hưng – Điện thoại 0422202828 (8579); Email: duongquanghung@mof.gov.vn!”

Xin vui lòng xem Danh sách cấp chứng chỉ KTV file kèm theo.

Trích nguồn: http://mof.gov.vn
Số lượt đọc: 2649

Đánh giá bài viết
Kết quả