VACPA và Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí minh tổ chức tọa đàm “Thông tin báo cáo tài chính - Từ lý luận đến thực tiễn”


Báo cáo tài chính là sản phẩm của công việc kế toán tài chính. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và các thông tin khác của doanh nghiệp. Thông tin trên báo cáo tài chính có ý nghĩa rất quan trọng trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, các bên có lợi ích trực tiếp (ngân hàng, chủ nợ, cổ đông, các nhà đầu tư, …) và các bên có lợi ích gián tiếp (Bộ Tài chính, Cục Thống kê, Cơ quan chủ quản, …). 

Các thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh tổng quan về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất, tỷ giá … cũng tác động đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.  Các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) được quan tâm đặc biệt của nhiều tổ chức nghề nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư… trên thế giới để phân tích và đánh giá về hiệu quả hoạt động cũng như rủi ro của các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính. Với xu hướng tăng trưởng và phát triển bền vững đã và đang trở thành một áp lực đối với các tổ chức kinh tế và tín dụng khi thực hiện công bố thông tin đến các bên liên quan. Do đó, thông tin trên BCTC cần phải minh bạch và phản ánh thông tin toàn diện về khía cạnh tài chính lẫn phi tài chính để đáp ứng với các yêu cầu của các nhà quản lý, các bên liên quan, chuẩn mực kế toán quốc tế,...

Để phát triển chuyên môn, hoạt động nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn của ngành nghề kế toán – kiểm toán, ngày 27/7/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã phối hợp với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN”

Tham gia tọa đàm có các khách mời có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, là các nhà khoa học, các chuyên gia, đại diện các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại, một số Hiệp hội và doanh nghiệp. Thông qua các bài tham luận và trao đổi, nhiều vấn đề liên quan đến chủ đề được đề cập và phân tích sâu.

Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, việc tạo dựng hành lang pháp lý chung nhất về kế toán là điều cần thiết nhằm đảm bảo tính nhất quán, có thể so sánh để nâng cao chất lượng thông tin kế toán, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) đã sửa đổi và ban hành mới những qui định, nguyên tắc liên quan đến kế toán quốc tế, trong đó khuôn khổ lý thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (Conceptual Framework) năm 2018 được đánh giá là có sự cải tiến đáng kể về chất lượng thông tin. Song hành cùng với quá trình phát triển đó, tháng 7/2013 Bộ Tài chính đã ban hành dự thảo Chuẩn mực chung – Khuôn khổ cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (dự thảo Chuẩn mực chung) tuy nhiên nội dung của dự thảo này tiếp cận theo Conceptual Framework năm 2010. Để góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán, cần phân tích và đánh giá khuôn mẫu lý thuyết (Framework) của quốc tế và Việt Nam, theo đó Chuẩn mực chung của Việt Nam nên chọn phương thức tiếp cận theo Conceptual Framework 2018 nhằm tạo dựng hành lang pháp lý đồng bộ, mang tính hệ thống và tương thích với các nguyên tắc của quốc tế.

Để có thể tìm được tiếng nói chung cho tất cả các doanh nghiệp trên thế giới cũng như là tiếp cận nguồn tài chính quốc tế một cách dễ dàng, các quốc gia trên thế giới thời gian qua vẫn tích cực hội tụ mạnh mẽ với IFRS dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như đã biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần kinh tế quan trọng của hầu hết các quốc gia và góp phần không nhỏ vào các hoạt động quốc tế hiện nay. Xuất phát từ sự quan trọng đó đã nảy sinh ra nhu cầu có một Chuẩn mực báo cáo tài chính riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm cải tiến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính và đáp ứng nhu cầu sử dụng báo cáo tài chính của các đối tượng trong và ngoài nước. Việt Nam cũng là một quốc gia đang phát triển, Nhà nước đang tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến trình hội nhập với kế toán quốc tế. Để có thể thực hiện điều này, Việt Nam phải có một lộ trình, hướng đi thích hợp và những chính sách đúng đắn để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với IFRS  dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian sớm nhất.

Chất lượng BCTC của nhiều đơn vị có lợi ích công chúng (LICC), kể các các tổ chức niêm yết lớn trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam được cho rằng chưa đạt yêu cầu, còn nhiều sai sót và gian lận. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phải đình chỉ hành nghề hơn 20 kiểm toán viên trong 2 năm qua. Do sự nhầm lẫn, không hiểu đúng, không cập nhật các quy định, chế độ kế toán, tài chính, không thu thập đủ thông tin từ các bộ phận hoặc đơn vị liên quan, bỏ sót các nghiệp vụ, các xử lý kế toán cần thiết; cố ý thực hiện chuyển giá, “tránh” thuế, giảm giá trị doanh nghiệp để thâu tóm, “làm đẹp” BCTC cho các mục đích như vay vốn tín dụng, nộp hồ sơ lên sàn giao dịch, chào bán chứng khoá; kiểm toán viên có thể do chưa đánh giá phù hợp rủi ro của khách hàng, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán hoặc vi phạm các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng BCTC của các đơn vị có LICC tại Việt Nam là một vấn đề quan trọng và cần được đẩy mạnh trong thời gian tới. Do đó, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng thời, 3 nhóm giải pháp được xem là có tác động lớn, đi từ bản chất của vấn đề: một là, đẩy nhanh việc sửa đổi chuẩn mực kế toán (CMKT) hiện tại của Việt Nam theo hướng phù hợp với chuẩn mực và trình bày BCTC quốc tế & triển khai áp dụng sớm với đơn vị có LICC; hai là, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC của các đơn vị có LICC; ba là, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, có sự phối hợp với các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn nhất để triển khai IFRS ở Việt Nam đã nêu ở trên chính vấn đề về nguồn nhân lực. Các trường đại học, nơi cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội chưa đưa sâu vào chương trình đào tạo các nội dung của IFRS dẫn đến hầu hết sinh viên khi ra trường chưa được trang bị kiến thức đủ sâu về IFRS. Những người làm công tác kế toán tại doanh nghiệp cũng chưa được đào tạo IFRS, do thiếu các cơ sở đào tạo có đủ trình độ hiểu biết chuyên sâu về IFRS.

Giải pháp cho vấn đề trên là cần có sự tham gia rất lớn của các cơ sở đào tạo mà tập trung là các trường đại học có chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Bên cạnh đó, các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế đang hiện diện tại Việt Nam cũng cần bổ sung các chương trình đào tạo về IFRS, các nội dung liên quan đến kiểm toán và kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao trình độ cho các nhân sự kế toán trong doanh nghiệp cũng như các kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có LICC.

Tọa đàm “Thông tin báo cáo tài chính – Từ lý luận đến thực tiễn” đã đặt ra các vấn đề về những cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong quá trình hội nhập kế toán quốc tế, lộ trình áp dụng, cách thức triển khai IFRS cho Việt Nam một cách hiệu quả... Về phía trường đại học, việc nghiên cứu và giảng dạy IFRS cho sinh viên, đổi mới chương trình đào tạo, cũng như cần có những định hướng trong nghiên cứu để có những đề xuất, giải pháp thích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 772

Đánh giá bài viết
Kết quả