VACPA – CIMA PHỐI HỢP VỚI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VÀ ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH “A-STAR PROGRAMME” DÀNH CHO SINH VIÊN ƯU TÚ TẠI VIỆT NAM


Ngày 16/10/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cùng với Viện Kế toán Quản trị Quốc tế (CIMA) đã họp bàn với đại diện của Học viện Tài chính để thảo luận chương trình “A-Star Programme” dành cho sinh viên ưu tú của nhà trường.

CIMA được thành lập năm 1919, là tổ chức nghề nghiệp uy tín và đi đầu về kế toán quản trị, với hơn 232,000 hội viên và sinh viên trên 177 quốc gia, làm việc tại bộ phận cao nhất của doanh nghiệp. Hội viên và sinh viên của CIMA đang làm việc trong lĩnh vực thương mại, lĩnh vực công và các tổ chức phi lợi nhuận. CIMA làm việc chặt chẽ với các nhà tuyển dụng và nhà tài trợ để đưa ra những nghiên cứu hàng đầu, cập nhật tư vấn chuyên môn, những yêu cầu kinh nghiệm nghề nghiệp và cập nhật kiến thức để đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc vị trí đào tạo tài chính cho cấp quản lý doanh nghiệp. Phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA), CIMA đã hình thành chức danh Kế toán Quản trị công chứng toàn cầu (CGMA). CGMA là tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu mà đem lại giá trị cao trong nghề nghiệp kế toán quản trị.

VACPA là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên độc lập và các doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau có hiệu quả, góp phần duy trì, phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên hành nghề cũng như hỗ trợ cho các tổ chức Chính phủ, các trường Đại học, cộng đồng doanh nghiệp và mạng lưới xã hội trong việc nâng cao nhận thức về hoạt động kiểm toán độc lập. Với chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác với các Hội nghề nghiệp lớn trên thế giới để đem lại cơ hội học hỏi, đào tạo và sở hữu được các chứng chỉ nghề nghiệp uy tín, VACPA đã xác định mục tiêu hợp tác chiến lược với CIMA và 2 trường Đại học uy tín tại Việt Nam là trường Học viện Tài chính và Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH) cùng phối hợp triển khai chương trình đặc biệt “A-Star Programme” dành cho các sinh viên ưu tú.

Các môn học của chương trình “A-Star Programme” ở cấp độ chiến lược gồm các môn (1) Quản trị chiến lược – Strategic Management, (2) Quản trị rủi ro – Risk Management và (3) Chiến lược tài chính – Financial Strategy. Các bạn sinh viên ưu tú theo học chương trình “A-Star Programme” có cơ hội được tiến xa hơn trong lộ trình đào tạo để nhận chứng chỉ Kế toán viên Quản trị Công chứng (ACMA) và Kế toán viên Quản trị Công chứng Toàn cầu (CGMA).

Đây là chương trình được xây dựng dành cho cấp độ sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Theo học chương trình “A-Star Programme”, trước khi tham gia vào kỳ thi chính thức (Strategic Case Study Exam) các bạn sinh viên ưu tú có cơ hội được tham gia khóa học 2 tuần với chuyên gia đào tạo của CIMA. Chương trình đào tạo này sẽ được thực hiện ở hai trường Học viện Tài chính và Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (UEH) sau đó sẽ nhân rộng đến các trường Đại học trên cả nước trong các năm tiếp theo.

Để tìm hiểu về chương trình đào tạo, bạn đọc có thể tham khảo trong file đính kèm dưới đây

File đính kèm:
A-Star proposal_VACPA.pdf
Trích nguồn:
Số lượt đọc: 741

Đánh giá bài viết
Kết quả