Thư mời tham dự Hội thảo "Những nguyên tắc Kế toán quản trị toàn cầu" tại Hà Nội và TP.HCM ngày 27-28/11/2018


Nhằm gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo với thực tiễn hành nghề, từ đó hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho hoạt động kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối hợp với Viện Kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA), Học viện Tài chính và Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh dịch thuật tài liệu “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu” của CIMA (đây là Phiên bản đầu tiên của thế giới về nguyên tắc kế toán quản trị).

Với mong muốn trao đổi, học hỏi và vận dụng kinh nghiệm của quốc tế về công tác kế toán quản trị vào Việt Nam, VACPA và Học viện Tài chính phối hợp cùng CIMA tổ chức Hội thảo bản dịch “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”, thông tin cụ thể:

Hội thảo dành cho Hội viên Khu vực Phía Bắc: 

 

Hội thảo dành cho Hội viên Khu vực Phía Nam: 

 

 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 445

Đánh giá bài viết
Kết quả