Xin ý kiến về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)


Hiện nay Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đang xin ý kiến về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi). VACPA nhận thấy một số nội dung của dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kiểm toán của các hội viên VACPA và công ty kiểm toán.

Đặc biệt một số nội dung hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau và có thể có ảnh hưởng bất lợi cho công ty kiểm toán. Vì vậy, VACPA đã dự thảo công văn góp ý cho Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) để gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nhằm  phản ánh chính xác và đầy đủ ý kiến của các hội viên và công ty kiểm toán, VACPA đã gửi email tới Ông/Bà - Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty kiểm toán, đồng thời đính kèm tin này dự thảo công văn góp ý của VACPA và dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) để các hội viên, kiểm toán viên và công ty kiểm toán xem xét, tham gia ý kiến.  

Hình thức tham gia ý kiến: Hội viên, kiểm toán viên, công ty kiểm toán có thể sửa trực tiếp trên dự thảo công văn góp ý của VACPA (dưới dạng trackchanges) hoặc bổ sung các ý kiến khác dựa trên Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) và gửi về VACPA.

Để gửi ý kiến kịp thời Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VACPA rất mong nhận được ý kiến của hội viên, kiểm toán viên, công ty kiểm toán trước 12h ngày 07/12/2018 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn/hoangthinga@vacpa.org.vn; Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106);

Trân trọng./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 369

Đánh giá bài viết
Kết quả