CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN VACPA ĐÃ ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH VACPA GIAI ĐOẠN 2017-2018

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký ban hành Quyết định số 613-2018/VACPA về việc trao tặng Giấy khen của Chủ tịch VACPA  cho 14 Hội viên tổ chức và 92 Hội viên cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội giai đoạn 2017-2018 (Quyết định khen thưởng và danh sách đính kèm).

Danh sách Hội viên được xét duyệt khen thưởng trên cơ sở những đóng góp của Hội viên đối với hoạt động của VACPA trong năm 2017-2018,  đạt đủ các tiêu chuẩn quy định theo Quy chế Khen thưởng- kỷ luật của VACPA đối với Hội viên và đảm bảo các thủ tục, trình tự xét duyệt của Hội đồng Thi đua khen thưởng VACPA, ý kiến của cơ quan Nhà nước (Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).

Bản quyết định khen thưởng chính thức và Giấy khen của Chủ tịch Hội sẽ được Văn phòng VACPA gửi trực tiếp tới Hội viên VACPA sau.

VACPA xin nhiệt liệt chúc mừng các Hội viên có tên trong danh sách khen thưởng này và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các Hội viên để VACPA ngày càng hoạt động tốt hơn.

Trân trọng.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1628

Đánh giá bài viết
Kết quả