THÔNG BÁO VỀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN 2018

Ngày 11/01/2019, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nhận được Thông báo số 01/TB-HĐT ngày 10/01/2019 của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018 - Bộ Tài chính, như sau:

Vui lòng tải mẫu Đơn phúc khảo file đính kèm!

File đính kèm:
Mau Don xin Phuc khao.docx
Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 3639

Đánh giá bài viết
Kết quả