Ban Chấp hành VACPA họp toàn thể lần thứ 9, nhiệm kỳ IV tại Quảng Ninh


Toàn cảnh phiên họp

Trong hai ngày 28/02 và 01/3/2019 tại Quảng Ninh, Ban Thường trực và Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp phiên toàn thể lần thứ 9, nhiệm kỳ IV do ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của ông Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự VACPA và 19/21 Ủy viên Ban Chấp hành VACPA nhiệm kỳ IV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành (BCH) đã thảo luận và quyết nghị thông qua nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động, Báo cáo Tài chính, Báo cáo Kiểm tra năm 2018 và phê chuẩn Kế hoạch hoạt động Hội năm 2019, Dự toán tài chính năm 2019. Đồng thời, BCH đã nghe và cho ý kiến về các Đề án: Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hoạt động Nhiệm kỳ IV và Chủ trương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Nhiệm kỳ V và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VACPA; Đề án nâng cấp Trang tin điện tử và Phần mềm quản lý hội viên cũng như thảo luận đề ra các giải pháp để thu hút mạnh mẽ hơn các Kiểm toán viên hành nghề đang hoạt động nghề nghiệp trên cả nước tự nguyện trở thành hội viên VACPA và tích cực tham gia hoạt động hội.

Các Đại biểu dự Hội nghị BCH biểu quyết các nội dung quan trọng
của Kế hoạch hoạt động Hội năm 2019

Trong bối cảnh năm 2019 là giai đoạn quan trọng của lộ trình phấn đấu hoàn thành các nội dung Chương trình hành động của Nhiệm kỳ IV, tập thể BCH VACPA đã thể hiện sự thống nhất và quyết tâm cao trong vai trò và trách nhiệm của mình để tập trung động viên, huy động sự tham gia tích cực của các Hội viên, sự ủng hộ, hợp tác và phối hợp có hiệu quả của  các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức nghề nghiệp, phấn đấu đảm bảo hoàn thành hiệu quả các mục tiêu, chương trình hoạt động của Nhiệm kỳ đã đề ra.

Các Đại biểu BCH VACPA tham dự Kỳ họp thứ 9 (Nhiệm kỳ IV)

BCH VACPA cũng khẳng định duy trì mục tiêu tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động hội, trong đó: Tập trung ưu tiên tìm kiếm các giải pháp để nâng cao chất lượng và làm phong phú hơn các dịch vụ về chuyên môn, đào tạo và phát triển nghề nghiệp phục vụ hội viên nhằm tạo bước đột phá về tăng trưởng hội viên; Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và hoạt động đối ngoại nhằm quản bá rộng rãi hơn và toàn diện hơn về vị thế, vai trò và hình ảnh của Hội, để VACPA kết thúc Nhiệm kỳ IV và chuẩn bị bước vào Nhiệm kỳ V tiếp tục phát triển bền vững.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 522

Đánh giá bài viết
Kết quả