VACPA triển khai hoạt động tình nguyện tại các trường đại học khu vực phía Bắc


Toàn cảnh buổi gặp mặt sinh viên

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Hội nghề nghiệp và các trường Đại học trên cả nước trong hoạt động đào tạo vì sự phát triển bền vững nghiệp kế toán - kiểm toán của Việt Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã đưa vào chương trình hoạt động của tình nguyện viên là sinh viên các trường Đại học trên cả nước tham gia vào hoạt động chung của Hội và ngành nghề kế toán, kiểm toán. Nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của nhà trường, VACPA đã kết nạp được 22 sinh viên – tình nguyện viên của các trường Đại học khu vực phía Bắc gồm Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Điện lực, Đại  học Duy Tân (Đà Nẵng), Học viện Ngân hàng và Học viện Tài chính. 

Với mục tiêu là triển khai hoạt động tình nguyện viên hiệu quả và phát huy năng lực của các bạn sinh viên các trường Đại học, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán của Việt Nam nói chung và của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nói riêng thông qua mạng lưới các tình nguyện viên, VACPA đã tổ chức họp mặt để giới thiệu và thông qua một số nội dung cần thiết cho chương trình này, cụ thể:

1. Giới thiệu tổng quan về nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam và mô hình tổ chức hoạt động Hội (hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Hội).

2. Đánh giá sơ bộ sự tham gia của các tình nguyện viên, quyền lợi và trách nhiệm của tình nguyện viên VACPA.

3. Đề xuất kế hoạch tăng cường tham gia của các tình nguyện viên thông qua việc triển khai hoạt động truyền thông, gắn kết giữa nhà trường, khoa, sinh viên - VACPA và Trao tặng đồng phục VACPA.

Tại buổi họp, các bạn sinh viên đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến hữu ích, với mong muốn kết nối hơn nữa giữa nhà trường, câu lạc bộ sinh viên và Hội nghề nghiệp. Trước mắt, hoạt động truyền thông sẽ được ưu tiên để triển khai ngay sau buổi họp, để nâng cao vai trò, hình ảnh của Hội đối với cộng đồng sinh viên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

VACPA mong muốn thông qua sự tích cực, đóng góp của các bạn sinh viên cũng như sự quan tâm của các thầy cô giáo, lãnh đạo khoa kế toán, kiểm toán, kinh tế và quản lý…sẽ tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa VACPA và nhà trường, từ đó VACPA có thể đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các trường Đại học trên cả nước trong đó lấy sinh viên là nòng cốt để đem lại chất lượng đào tạo cho nhà trường cũng như định hướng sinh viên với nghề kế toán, kiểm toán, tài chính.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

 
 
 

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 562

Đánh giá bài viết
Kết quả