Tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh (ACAC) 2019


Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh (ACAC) là Hội viên tổ chức của VACPA. Được thành lập năm 2004, trải qua 15 năm hoạt động đến nay ACAC có hai văn phòng tại Hà Nội, Hải Phòng, một chi nhánh và gần 60 cán bộ nhân viên.

Với mục tiêu ngày càng phát triển mở rộng trở thành hãng tư vấn thương hiệu tại Việt Nam và nhằm bổ sung nguồn nhân sự tại Việt Nam và khu vực Asean (Công ty ACAC đã ký biên bản hợp tác với đối tác OA tại Singapore để thành lập Hội kế toán Châu Á – Asean), chúng tôi cần tuyển những vị trí sau:

1) Trưởng/Phó phòng Kế toán- Kiểm toán: 02 người

2) Trưởng nhóm kế toán, kiểm toán: 03 người

3) Trợ lý kế toán, kiểm toán: 02 người

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đường link http://acacvn.com/index.aspx?spage=102&snewsid=1561&stypeid=305.

Trích nguồn: http://acacvn.com
Số lượt đọc: 1012

Đánh giá bài viết
Kết quả