Thư mời tham dự Hội thảo “Vai trò của Thư ký Công ty trong Quản trị Doanh nghiệp hiện đại” ngày 11-06-2019 tại Tp.HCM


Với định hướng Quản trị công ty là yếu tố nền tảng cho việc phát triển bền vững của Doanh nghiệp, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia), Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) đồng tổ chức Hội thảo “Vai trò của Thư ký Công ty trong Quản trị Doanh nghiệp hiện đại.”

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 822

Đánh giá bài viết
Kết quả