Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán cả nước năm 2018-2019


Ngày 23/05/2019 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán cả nước năm 2018-2019.

TS. Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính, ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA đồng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hơn 140 lãnh đạo các công ty kiểm toán trên cả nước.

TS. Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Tại cuộc họp, bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán đã tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của thị trường dịch vụ kiểm toán năm 2018 và nêu rõ phương hướng hoạt động của ngành kiểm toán độc lập năm 2019. Nhìn chung hoạt động của các công ty kiểm toán năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng cả về quy mô, doanh thu, khách hàng cũng như số lượng, chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng cũng đã có báo cáo tổng kết đánh giá và đưa ra những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công tác xem xét, chấp thuận và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với DNKiT và KTV hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 với mục tiêu xây dựng thị trường kiểm toán công khai, minh bạch, hiệu quả hơn.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, đại diện Vụ Đầu tư đã có phần trao đổi một số nội dung tại Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và đại diện Cục Quản lý Giá trao đổi về những nội dung lưu ý khi áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA đã chia sẻ các kết quả nổi bật của hoạt động VACPA trong năm 2018, các thông tin hữu ích về công tác tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, học viên; các sản phẩm chuyên môn do VACPA đã hoàn thành và các sự kiện đối ngoại, truyền thông quan trọng của VACPA cũng các hoạt động hữu ích, thiết thực của Hội dành cho hội viên trong hoạt động nghề nghiệp. Đồng thời trong nội dung Báo cáo của VACPA trình bày tại Hội nghị, Chủ tịch đã thay mặt cho Hội viên VACPA kiến nghị với Bộ Tài chính một số nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, cụ thể: (1) Về công tác nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán như: Sớm có Đề án nghiên cứu xây dựng Luật CPA theo mục tiêu thống nhất quản lý hành nghề kế toán và kiểm toán; Chủ động tham gia ý kiến trong quá trình soạn thảo và ban hành Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật KTNN (sửa đổi) đảm bảo vị thế, vai trò và trách nhiệm cũng như quyền hạn của DNKiT và KTV trong hoạt động nghề nghiệp liên quan đến các quy định của các Dự án Luật này; (2) Về một số nhiệm vụ của các lĩnh vực hoạt động hội, VACPA tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và sớm có lộ trình chuyển giao và chuyển giao lại cho hội nghề nghiệp việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ KTV, KiTV cũng như một số nội dung nhiệm vụ quản lý hành nghề và kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ nghề nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế và nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội. 

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tham gia thảo luận, chia sẻ những vấn đề của ngành nghề như việc biến động nhân sự, tình hình cạnh tranh của thị trường dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ có liên quan, việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Các đại biểu đã kiến nghị Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Kiểm toán độc lập. Do Luật Kiểm toán độc lập được ban hành năm 2011 đến nay đã gần 10 năm thực hiện và có nhiều nội dung cần phải xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Chiến lược Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (theo phê duyệt của Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/03/2013) và sự phát triển của hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán phù hợp với xu thế hội nhập và thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự cuộc họp cũng kiến nghị Bộ Tài chính và VACPA có các kênh thông tin để phối hợp chia sẻ sử dụng kết quả giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán Nhà nước.

Chủ trì Hội nghị, Đại diện Bộ Tài chính đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, giải đáp các vướng mắc và nhấn mạnh các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại của lĩnh vực hoạt động kiểm toán để hướng tới mục tiêu hoàn thiện môi trường dịch vụ kiểm toán, kế toán và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đa dạng với chất lượng cao nhất, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước và nâng cao vai trò, vị thế của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1966

Đánh giá bài viết
Kết quả