VACPA tổ chức lớp CNKT tập trung năm 2019 tại Đà Nẵng


Trong 05 ngày từ 13-18/6/2019, tại Đà Nẵng, VACPA đã tổ chức lớp CNKT số 15A.2019 cho kiểm toán viên hành nghề tại khu vực miền Trung. Lớp học đã thu hút hơn 90 học viên đến tham dự và được đánh giá cao về các nội dung chuyên đề, đội ngũ giảng viên và công tác tổ chức. 

Nội dung 06 chuyên đề bao gồm:

(1) Cập nhật Luật Dân sự, Luật Thương mại phục vụ công tác kiểm toán, trao đổi và giải đáp vướng mắc do Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chuyên viên của Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ trình bày. Ngoài việc cung cấp, cập nhật các văn bản liên quan và đánh giá chung về pháp luật hợp đồng và việc hoàn thiện văn bản, Ông Mạnh đã đặt ra các tình huống cụ thể cho học viên, tạo không khí thảo luận sôi nổi trong lớp học.

(2) Cập nhật và giải đáp vướng mắc về Thông tư số 200,202 do Ông Trịnh Đức Vinh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán trình bày. Cụ thể, Ông Vinh đã giới thiệu cho Học viên về phương pháp lập và trình bày, nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng của giao dịch mua, thanh lý công ty con đến các luồng tiền trong  báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

(3) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế do Ông Bùi Công Phương – Trưởng phòng Cục Thuế Tp. Đà Nẵng trình bày. Với 2 phần trình bày về Thuế Giá trị gia tăng và Hóa đơn điện tử cùng các tình huống, ví dụ cụ thể, Ông Phương đã cung cấp cho Học viên những thông tin hữu ích về cập nhật thuế.

(4) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán do Bà Hà Thị Ngọc Hà- Phó Chủ tịch VACPA trình bày, đã nêu rõ tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp, tổng quan về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam, những yêu cầu và vận dụng yêu cầu của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề.

(5) Các sai sót phát hiện qua kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán của cơ quan nhà nước và một số dịch vụ mới mà doanh nghiệp kiểm toán có thể cung cấp theo quy định của pháp luật mới ban hành do Bà Hà Thị Ngọc Hà- Phó Chủ tịch VACPA và nhóm cán bộ chuyên môn VACPA trình bày đã tập trung vào nội dung công tác quản lý hành nghề, kiểm tra chất lượng dịch vụ do Bộ Tài chính chủ trì, sai sót KSCL tại tổ chức kiểm toán được chấp thuận và kiểm soát chất lượng báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

(6) Hiểu và áp dụng một số nội dung quan trọng trong kiểm toán BCTC (theo chuẩn mực kiểm toán VN và tài liệu hướng dẫn áp dụng ISA khi kiểm toán khách hàng là đơn vị nhỏ và vừa do VACPA dịch và ban hành năm 2018 từ tài liệu của IFAC) do Bà Hà Thị Ngọc Hà- Phó Chủ tịch VACPA và nhóm cán bộ chuyên môn VACPA trình bày, trong đó đã có một số lưu ý và sai sót khi kiểm toán doanh thu, kiểm toán hàng tồn kho và một số sai sót phổ biến qua soát xét hồ sơ kiểm toán.

Trong các chuyên đề, các giảng viên và các học viên đã tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin và sự giải đáp nhiệt tình, chuyên môn cao của các giảng viên đã mang lại không khí sôi nổi và nghiêm túc của lớp học. 

VACPA hy vọng sẽ duy trì hàng năm và gia tăng hơn nữa việc tổ chức lớp học CNKT, tập huấn cho KTV hành nghề với các chuyên đề phong phú, hiệu quả và thiết thực tại khu vực miền Trung và rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Hội viên, KTV và công ty kiểm toán khu vực miền Trung để VACPA đẩy mạnh các hoạt động tại đây nhiều hơn nữa./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 291

Đánh giá bài viết
Kết quả