Kết quả kiểm toán của KTNN đã giúp nâng cao chất lượng quản lý nguồn lực tài chính quốc gia


Ảnh minh họa: Hội nghị sơ kết hợp tác giữa KTNN với VACPA ngày 27-2-2018

Từ khi thành lập (1994) đến nay, KTNN đã dần khẳng định được vị trí, vai trò và có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản của Nhà nước, DN và xã hội; góp phần làm lành mạnh các quan hệ tài chính - tiền tệ; thúc đây quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện các yếu tố của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Có thể nói, đến thời điểm này, hệ thống pháp luật về kiểm toán đã hình thành tương đối đầy đủ với Luật KTNN, Luật Kiểm toán độc lập và Nghị định của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ. Cùng với đó, KTNN đã ban hành Hệ thống Chuẩn mực KTNN và nhiều quy trình kiểm toán chuyên ngành; Bộ Tài chính cũng đã ban hành 47 chuẩn mực kiểm toán để áp dụng trong hoạt động kiểm toán độc lập và kiểm soát chất lượng kiểm toán, tạo điều kiện giúp các tổ chức kiểm toán và hệ thống kiểm toán phát triển ổn định ở Việt Nam.

       Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA

Sau 25 năm hình thành và phát triển, hoạt động của KTNN đã có bước phát triển lớn mạnh với phạm vi kiểm toán ngày càng mở rộng. Kết quả kiểm toán không chỉ là con số tăng thu, tiết kiệm chi hàng nghìn tỷ đồng cho NSNN mà quan trọng hơn là đã giúp ngăn ngừa tiêu cực, lãng phí, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường hiệu lực quản lý kinh tế - tài chính, nâng cao chất lượng quản lý nguồn lực tài chính quốc gia. Bên cạnh đó, KTNN và các DN kiểm toán độc lập đã có sự phối hợp trong việc thực hiện kiểm toán đối với một số DNNN, chương trình mục tiêu quốc gia. KTNN cũng đã có những đóng góp nhất định trong hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng kết quả của kiểm toán nội bộ.

Với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp kiểm toán, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) luôn nhận thức được tầm quan trọng của KTNN trong việc phát huy thế mạnh về hoạt động nghề nghiệp, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính - tiền tệ của quốc gia và đảm bảo tính trung thực, công khai, minh bạch các thông tin tài chính của DN và các tổ chức kinh tế. VACPA và các hội viên của mình luôn ghi nhận và đánh giá cao tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa thực tiễn của việc thiết lập, triển khai có hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa VACPA và KTNN, cùng nhau chia sẻ những lợi ích chung nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức hành nghề của các kiểm toán viên nhà nước.

Để tiếp tục phát huy vai trò của KTNN nhằm phục vụ có hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, VACPA đề xuất một số giải pháp cho sự phát triển của KTNN:

Thứ nhất, việc tạo lập môi trường pháp lý ổn định, phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, với năng lực, trình độ quản lý và các thông lệ quốc tế là điều kiện có tính tiên quyết để KTNN hoạt động hiệu quả, phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai, KTNN cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ kiểm toán viên tiếp cận trình độ quốc tế; bổ sung và hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nhanh chóng bắt kịp trình độ của thế giới về kiểm toán.

Thứ ba, đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán, từng bước mở rộng loại hình và lĩnh vực kiểm toán phù hợp với những nội dung cải cách tài chính công, tài chính DN.

Thứ tư, tăng cường năng lực và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống kiểm toán, có định hướng rõ ràng cho sự phát triển của KTNN cùng với các biện pháp hữu hiệu kiểm soát chất lượng và hạn chế tiêu cực trong hoạt động kiểm toán.

Thứ năm, đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, tác dụng của kiểm toán nhằm thúc đẩy sự phát triển của KTNN.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hoạt động kiếm toán. Với sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức quốc tế... mà KTNN Việt Nam là thành viên thì việc trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp là điều kiện quan trọng giúp cho các kiểm toán viên nhà nước tiếp cận với phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán mới đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Phát huy các kết quả đã đạt được, VACPA tin tưởng rằng KTNN sẽ tiếp tục có bước đi thiết thực, cụ thể, để phát triển hơn nữa, đáp ứng các yêu cầu mới trong hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế - tài chính phục vụ Nhà nước, DN và xã hội. VACPA hy vọng KTNN tiếp tục duy trì việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hoạt động với VACPA, hướng đến sự hiểu rõ nhau hơn và cùng triển khai thực hiện có kết quả các chương trình, kế hoạch hoạt động nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý kinh tế - tài chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sự phát triển tốt đẹp của KTNN. VACPA xin nồng nhiệt chúc mừng KTNN nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập.

Trích nguồn: Báo Kiểm toán số 27+28
Số lượt đọc: 195

Đánh giá bài viết
Kết quả