Khai giảng lớp "Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu cấp độ 1" tại Hà Nội - Tháng 9/2019


Học viên đăng ký học tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1408

Đánh giá bài viết
Kết quả