Xin ý kiến về Chương trình Kiểm toán mẫu-BCTC (bản cập nhật lần thứ 3)


Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trân trọng cảm ơn các Ông/Bà đã dành thời gian nghiên cứu và có nhiều ý kiến tham gia cụ thể vào nội dung dự thảo CTKTM-BCTC (bản cập nhật lần thứ ba) được gửi kèm theo công văn số 448/2019 ngày 17/09/2019 của VACPA.

Để hoàn thiện và ban hành CTKTM-BCTC (bản cập nhật lần thứ ba) trong năm 2019 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế hành nghề, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC ở Việt Nam, theo yêu cầu của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán) tại công văn số 39/CV-QLKT ngày 30/09/2019, VACPA xin gửi bản Phụ lục “Các vấn đề xin ý kiến về CTKTM – BCTC cập nhật lần thứ 3 (năm 2019)” và dự thảo CTKTM-BCTC với mong muốn được tiếp nhận thêm các ý kiến tham gia của các DNKiT, KTV hành nghề, các Thành viên Tổ cập nhật và Ông/Bà Ủy viên Ban chấp hành VACPA.

Hình thức tham gia ý kiến có thể theo một trong hai cách sau đây:

(1) Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo và gửi trực tiếp bằng công văn hoặc thư điện tử về Văn phòng VACPA tại Hà Nội;

(2) Điền vào tài liệu “Phụ lục các vấn đề xin ý kiến” và sửa trực tiếp trên dự thảo (tệp tin định dạng word) (để Track changes hoặc Highlight hoặc Comments) và gửi lại tệp tin này.

Do dung lượng của CTKTM-BCTC lớn, các Ông/Bà vui lòng tải tài liệu về CTKTM-BCTC theo đường dẫn dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1E1UAu4ZIgVQkU0HIdsXyaEhG2jMqHlU7/view?usp=sharing

Các ý kiến đóng góp các Ông/Bà vui lòng gửi về bộ phận chuyên môn VACPA trước ngày 27/10/2019 theo địa chỉ:

(1)  Theo hình thc gửi trực tiếp bằng công văn: Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

(2)  Theo hình thức gửi tệp tin đến thư điện tửlethihoan@vacpa.org.vn

Mọi thông tin liên lạc, xin Quý Ông/Bà vui lòng liên hệ: chị Lê Thị Hoàn - Cán bộ chuyên môn VACPA (điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106); email: lethihoan@vacpa.org.vn).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1591

Đánh giá bài viết
Kết quả