Bộ Tài chính và ACCA tổ chức đào tạo chuyên sâu về IFRS/IAS


PGS.TS. Lưu Đức Tuyên, Phó Cục trưởng Cục QLGS KTKT, Bộ Tài chính phát biểu khai mạc

Từ ngày 10 đến ngày 19/9/2019, tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Được biết, Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong năm 2017 (trong 2 tuần) và 2018 (trong 2 tuần) tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh dành cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam (Đề án).

Tại khóa học năm 2019, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với ACCA tiếp tục tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu, giới thiệu các chuẩn mực nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam. Với hơn 500 đại biểu đến từ Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án và Ban biên dịch, Ban soát xét bản dịch IFRS và các đơn vị liên quan cũng như một số các doanh nghiệp niêm yết đã được cập nhật về nguyên tắc, nội dung của các chuẩn mực báo cáo tài chính và trao đổi sôi nổi với các giảng viên quốc tế và Việt Nam về kinh nghiệm quốc tế, những khác biệt thực tiễn khi áp dụng tại Việt Nam. Nội dung khóa đào tạo tập trung vào:

  • Nhóm chuẩn mực Công cụ tài chính (IFRS 7 - Công cụ tài chính: Thuyết minh, IAS 32 - Công cụ tài chính: trình bày và IFRS 9 (Công cụ tài chính)
  • Nhóm chuẩn mực kế toán tài sản, thuế (IAS 2- Hàng tồn kho, IAS 38-Tài sản vô hình, IAS 19-Lợi ích người lao động và IAS 12 -Thuế thu nhập hoãn lại)
  • Nhóm chuẩn mực về hợp nhất (IFRS 3 -Hợp nhất kinh doanh, IAS 27-BCTC riêng, IFRS 10-BCTC hợp nhất)

Việc phối hợp giữa các giảng viên quốc tế ACCA gồm bà Eunice Chu, Trưởng Bộ phận chuyên môn, ACCA Hong Kong; ông Aaron Saw, Trưởng Bộ phận chuyên môn, ACCA Malaysia; bà Pei Yin Lee, Phó TGĐ EY Malaysia và các giảng viên là hội viên ACCA, chuyên gia IFRS đến từ các công ty kiểm toán AASC, Crowe Việt Nam, Deloitte Việt Nam, EY Việt Nam, Grant Thornton Việt Nam, KPMG Việt Nam và PwC Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả tích cực, được các đại biểu đánh giá cao.

Các khóa đào tạo chuyên sâu này có vai trò quan trọng giúp các học viên nâng cao hiểu biết về IFRS bao gồm các khái niệm, đạo lý và nguyên tắc  áp dụng IFRS thông qua các ví dụ cụ thể; kinh nghiệm quốc tế, thách thức áp dụng tại Việt Nam và gợi mở giải pháp; hỗ trợ trong quá trình thống nhất thuật ngữ, biên dịch và quan trọng nhất là trong hướng dẫn các nhóm chuẩn mực cụ thể của Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, các khóa đào tạo chuyên sâu này sẽ tiếp tục được triển khai; tận dụng hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm quốc tế, khu vực, và trao đổi trong điều kiện thực tiễn Việt Nam -  một yếu tố rất quan trọng trong chặng đường áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế lâu dài tại Việt Nam./.

Trích nguồn: ACCA Việt Nam
Số lượt đọc: 977

Đánh giá bài viết
Kết quả